• Welkom bij Loge Broedertrouw 1882

    Welkom bij Loge Broedertrouw 1882

Wat is een vrijmetselaar?

Een vrijmetselaar zoekt naar een antwoord op levensvragen als:

  • Vanwaar kom ik?
  • Wie ben ik?
  • Waarheen ga ik?

Vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om bindend vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levens-beschouwing maar eerder een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen.

Wat is een vrijmetselaar?