Over de loge

Broedertrouw is een zelfstandige Vrijmetselaarsloge die is aangesloten bij de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en is opgericht op 9 januari 1882.

De leden van onze loge varieren in leeftijd van ca. 30 tot ca. 85 jaar. De leden komen uit zeer uiteenlopende geledingen in onze samenleving. Juist daardoor hebben de broeders de mogelijkheid veel van elkaar te leren.

Wat ons bindt is de broederschapsband en de gezamenlijke beleving van de ritualen. Ritualen worden uitgevoerd in de Vrijmetselaarstempel in Zutphen ter gelegenheid van onder meer de inwijding van nieuwe leden, de opening van het nieuwe verenigingsjaar en viering van de kortste en de langste dag van het jaar.

De leden ontwikkelen zichzelf en elkaar door het houden van inleidingen over levensbeschouwelijke onderwerpen, die gevolgd worden door een nabespreking. Die nabespreking biedt de broeders de gelegenheid hun eigen denkbeelden te spiegelen aan die van anderen en naar aanleiding daarvan zo nodig hun eigen opvattingen bij te stellen.

Ook zijn er regelmatig studieavonden, speciaal voor nieuwere leden, maar ook oudere leden bezoeken deze avonden om zich te blijven ontwikkelen.

Een paar keer per jaar worden er avonden voor belangstellenden gehouden, waar informatie over de Vrijmetselarij wordt gegeven. Datum en plaats worden tijdig via deze site en via de media bekend gemaakt.

Als u uw belangstelling voor het bijwonen van een avond voor belangstellenden kenbaar maakt, sturen wij u een uitnodiging.

Loge Broedertrouw houdt driemaal per maand bijeenkomsten, steeds op de eerste, tweede en vierde maandagavond. Tweemaal per jaar wordt een semesteragenda samengesteld met daarin het programma van de bijeenkomsten. Zo’n programma noemen wij de arbeidstafel.