Vrijmetselaarsloge Concordia Ad Libertatem nr. 277 Sneek

    

 

Is dit wat voor mij?

 


• Voelt u zich betrokken bij uw medemens en de maatschappij?

 


• Bent u ook niet blij met vooroordelen en dogma’s?

 


• Heeft u tolerantie, respect, ethiek hoog in het vaandel?

 


• Wilt u werken aan uzelf en uw relatie tot anderen?

 


• Wilt u deelnemen aan een voortdurende gedachtewisseling?

 


• Bent u levensbeschouwelijk ingesteld?

 


• Spreekt symboliek u aan?

Als u de meeste van deze vragen met ja kunt beantwoorden,

dan is de Vrijmetselarij misschien iets voor u.
Kom daarvoor naar de open avond van Loge Concordia Ad Libertatem in Sneek

Openbare activiteiten Vrijmetselarij Sneek 2023-2024

Op woensdag 29 november 2023 is er een avond voor belangstellenden in het Logegebouw, aanvang 20:00 uur, deuren open 19:45 uur. Zie voor aanmelding het kopje Voorlichting--> Avond voor belangstellenden bovenaan de pagina.