Ontmoet onze Loge

 

Ontmoet onze Loge
 
Bent u geïnteresseerd en zou eens kennis willen maken met de Vrijmetselarij, de Loge en haar leden? Dan zijn er diverse manieren waarop u dit kunt doen:
 
Avond voor belangstellenden
 
Twee keer per jaar wordt er een avond voor belangstellenden georganiseerd. Deze avond verloopt zoals besloten comparities verlopen, maar nu zijn ook niet-leden op deze avonden welkom. Een van de leden zal op deze avond een zogenaamd Bouwstuk opleveren, waarna de aanwezigen verdiepende vragen kunnen stellen, of hun eigen mening kunnen geven. Na afloop is er met een hapje en een drankje ruimte om na te praten en eventuele vervolgvragen te stellen.
 
U bent van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een van deze avonden bij te wonen. Zo kunt u een idee krijgen van de sfeer en de werkwijze van onze Loge en de Vrijmetselarij.
 
Open Monumentendag/’Dag van de Vrijmetselarij’
 
Al vele jaren is het Logegebouw geopend op de nationale Open Monumentendag in september. Op deze dag kunt u het Logegebouw bezoeken en dit monument bekijken. Er zijn ook leden van de Loge aanwezig om u te woord te staan en uw vragen over het gebouw en de Vrijmetselarij te beantwoorden.
 
Het gebouw is één van de zeer weinige vrijmetselaars-onderkomens, welke is ontworpen en van meet af aan als Loge-gebouw in gebruik is gebleven. En tijdens de Open Monumentendag, die samenvalt met de ‘Dag van de Vrijmetselarij’, houden wij ‘open huis’. De belangstellende kan dan een groot deel van het logegebouw bezichtigen, inclusief de prachtige Baanderstempel.
   
Interesse
 
Hebt u interesse in het bijwonen van een avond voor belangstellenden?. Bel met onze Loge voorlichter of mail het secretariaat, en u ontvangt een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst. U bent van harte welkom.
 
Loge voorlichter Loge Concordia Ad Libertatem:
Dhr. S.W. de Ringh 
Telefoonnummer: 06-55788762
Of mailen naar: @secretaris