Kubiek

Kubiek

 

 

Voorlichting
Lid worden van de Vrijmetselarij betekend zelf actie ondernemen door de kandidaat.
Op U komt het aan!
De kandidaat dient zich echter wel gedegen op de hoogte te stellen wat de Vrijmetselarij is en wat het betekend lid te zijn, zowel van de Orde van Vrijmetselaren als van een door de kandidaat uit te kiezen Loge.
Deze voorbereiding kan plaatsvinden op de volgende wijze:
·         Gesprekken met één of meerdere Vrijmetselaren.
·         Lezen van literatuur over de Vrijmetselarij.
·         Bekijken van de verschillende websites van Nederlandse en buitenlandse loges.
·         Bezoeken van een avond voor belangstellenden.
Als de kandidaat na deze voorbereiding de keuze maakt voor de Vrijmetselarij en zich aanmeld als kandidaat-lid dan hopen wij van harte dat uw keuze is gevallen op onze Sneeker Loge Concordia Ad Libertatem nr. 277.
De volgende pagina's geven u uitgebreide informatie hoe onze Loge omgaat met de begeleiding van kandidaat-leden.