Loge De Drie Kolommen

De Vrijmetselaarsloge "De Drie Kolommen" is geinstalleerd in 1767. De Loge komt elke donderdagavond bijeen, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. De bijeenkomsten vangen doorgaans aan om 20.00 uur en worden gehouden aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam.

Actuele informatie over onze loge, inclusief Avonden voor Belangstellenden en onze arbeidstafel leest u op de website: http://www.dedriekolommen.nl

Vrijmetselarij in Rotterdam

De Vrijmetselarij in Rotterdam kent een lange en bewogen geschiedenis die zich uitstrekt over meer dan 275 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid ontstond al in 1721 de eerste Loge met voornamelijk Engelse kooplieden als leden. Als gevolg van een plakkaat van de Staten van Holland en West Friesland waarin de Vrijmetselarij verboden werd, lagen de werkzaamheden van omstreeks 1736 tot 1748 vrijwel geheel stil. Met de komst van stadhouder Willem IV bloeide het Logeleven weer op, met als gevolg dat in 1756 elf Nederlandse Loges tot de oprichting van een zelfstandige Nederlandse Grootloge besloten. Deze Grootloge bestaat nog steeds, thans voluit genaamd "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden". Momenteel zijn in Rotterdam 9 Loges gevestigd.