Deze lezing werd eerder gehouden op 20 januari 2011.

Het mysterie van de vrijmetselarij anno 2011

Vrijmetselarij: vrijplaats voor bezieling, bezinning en zingeving

Al meer dan 250 jaar zijn vrijmetselaren actief in Nederland. Over wat hen drijft en wat ze doen worden veel verhalen verteld. Er hangt in die verhalen vaak een zweem van geheimzinnigheid rond de broederschap. Tijdens de Drie Kolommen Lezing op 20 januari gaan Rien Heijdanus en Gert van den Burg in op het mysterie van de vrijmetselarij en lichten meer dan een tip van de sluier op.
Deze avond staat open voor belangstellenden van buiten de vrijmetselarij en is gratis toegankelijk.
Na de inleidingen is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie.
Ook is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door het gebouw O950.

Onderwerpen

De inleiders gaan in op het mysterie van de vrijmetselarij aan de hand van de volgende vragen:

  • Als wordt gesproken over het mysterie van de vrijmetselarij, waar gaat dat dan precies over? En waar kun je daarvoor terecht?
  • Hoe komt het dat een genootschap dat al meer dan 250 jaar in Nederlands actief is en werkwijzen hanteert die naar vorm en inhoud nauwelijks veranderen steeds aantrekkelijk blijft voor nieuwe groepen mannen?
  • Hoe komt het dat Nederlandse mannen op zoek naar bezieling, bezinning en zingeving aankloppen bij een vrijmetselaarsloge? En wat vinden zij daar dan?
  • Hoe komt het toch dat de vrijmetselarij een ‘product’ heeft waar grote behoefte aan is en dat de teller van het aantal leden in Nederland blijft staan op 6000?
  • Hoe ziet vandaag de dag het spirituele en religieuze domein eruit en wat houdt mensen bezig?
  • Vrijmetselarij is geen geloof maar een methode. Hoe verhoudt de vrijmetselarij zich dan met het spirituele en religieuze domein?
  • Wat is het mens- en wereldbeeld van de vrijmetselaar?

Belangstellenden die na de lezing en de gedachtewisseling nog meer willen weten over de vrijmetselarij kunnen intekenen voor een tweetal gratis workshops.

In die bijeenkomsten wordt praktisch ingegaan op de vrijmetselarij als zingevingsysteem en methode als ook op de vraag hoe man en vrouw anno 2011 zich daarmee kunnen verhouden.

Overige gegevens

Wanneer: donderdag 20 januari 2011

Ontvangst: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Einde: 22.00 uur

Waar: Oostmaaslaan 950, Rotterdam

Entree: gratis na aanmelden

Organisatie: De Drie Kolommen