Text/HTML

Minimaliseren

Symbolen.
De symbolisch arbeidende vrijmetselaren zien zichzelf ook als "ruwe steen", te bewerken tot bruikbare bouwstenen voor de samenleving. Met hun logegenoten willen zij op die manier aan een betere wereld bouwen. Symbolen bieden ruimte voor een individuele invulling en onderling begrip. Symbolen gaan een steeds belangrijker rol spelen in de niet-ambachtelijke manier waarop vrijmetselaren in hun loges met elkaar een werkwijze ontwikkelen, waarmee ze met vragen over de zin der dingen Symbolen
kunnen leren omgaan. Het resultaat is een drietal ceremoniële plechtigheden. Er is een speciaal ritueel voor toetreding tot een loge waarbij men leerling wordt. Vervolgens een ritueel bij de bevordering tot gezel en tenslotte een ritueel bij de verheffing tot meester. De daarin gebruikte symbolen zijn niet alleen afkomstig uit de bouw symboliek. Ook aan de tegenstelling licht en duisternis kan de vrijmetselaar de zin van zijn bestaan ontlenen. De daarbij behorende arbeid verricht hij bij het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als "Opperbouwmeester des Heelals".
 Leerling, Gezel en Meester