Text/HTML

Minimaliseren
Stichting Parlevliet
Secretariaat:
Monsmastate 14
8925 BR Leeuwarden   Tel. 058-2663070

Banknummer: 3255233941 ten name van: “Penningmeester Stichting Parlevliet” te Oosterbierum.

Text/HTML

Minimaliseren
De stichting “Parlevliet” is gelieerd aan de loge “Deugd en IJver” en is ontstaan doordat het lid van deze loge, Piet Parlevliet, na zijn overlijden een bedrag aan de loge heeft nagelaten.

Ieder jaar keert de stichting een bedrag uit aan jonge mensen in Friesland, die financiële steun nodig hebben voor bijvoorbeeld de aanschaf van een muziekinstrument of een kunstopleiding in het algemeen.

De stichting “Parlevliet” wil het geschonken bedrag in stand houden. De stichting maakt daarom alleen gebruik van het rentebedrag en giften. Zodoende kan de stichting nog jaren een bijdrage leveren aan jonge mensen op het gebied van hun culturele ontwikkeling.

Als u deze stichting met een bijdrage wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage te storten op bovenstaande bankrekening.

We houden u op de hoogte via deze web-site.

Announcements

Minimaliseren