Menu: Driehoek > Inwijding
English (United States)Nederlands (Nederland)
Loge Driehoek

Text/HTML

Minimize

Inwijding
(Fragment uit een bouwstuk - 1981)

WPE82.GIF (108146 bytes)

In elke vrijmetselaarswerkplaats wordt in beginsel eens per maand een zo genaamde "Open Loge" gehouden. De broeders kleden zich die avond feestelijk in rok of smoking , een kostuum, dat slechts weinigen onder hen ook bij andere gelegenheden gebruiken. Zij leggen schootsvel en handschoenen klaar om zich straks maçonniek te kunnen kleden. Zo begint reeds thuis de voorbereiding op de arbeid, die hen wacht.

In het voorportaal spreekt de voorzitter enkele inleidende woorden. Dan begeven de broeders zich in een plechtige stoet naar de werkplaats.

Wat is een Open Loge? Het lijkt al te eenvoudig om het gebeuren daar te zien als niets meer dan een plechtige installatieceremonie voor een nieuw lid van een besloten vereniging. Is het dan een eredienst of een godsdienstoefening? Voltrekken de aanwezigen in die besloten kring soms magische rituelen? Of gaat het om iets nog geheel anders? 
Er wordt toch gezegd, dat de kandidaat in die Open Loge zijn inwijding ontvangt?

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kandidaat op subtiele, maar indringende wijze in contact gebracht met iets dat voor hem van overweldigend belang is, dat hij tevoren nog niet kende, of waarvan hij de werkelijke inhoud en waarde niet eerder heeft doorzien. Iets, dat van beslissende invloed kan zijn op zijn verdere leven. Wat op dit niveau aan de kandidaat wordt voorgehouden is, dat hij het inzicht in de Waarheid niet moet zoeken in de mening van anderen; niet in dogma's en zelfs niet in wat anderen als goddelijke openbaring ervaren. Zijn waarheid ligt in hemzelf. 

Wanneer de mens met verstand én gevoel gebruik maakt van intellect én intuïtie om zijn eigen waarheid te vinden, dan valt in zijn binnenste nieuw licht op verbanden en mogelijkheden, waarvan hij zich tevoren niet bewust was.

Zo bezien is de gehele initiatie of inwijding tot een symbool geworden.
De tempel is vergelijkbaar met  een zinnebeeld van het innerlijk van de mens. De loge is een symbool van zijn bijna onbegrensde complexiteit.
Inwijdingen kunnen op elk tijdstip en overal gebeuren. Telkens wanneer er een nieuw inzicht in het bewustzijn naar voren komt is er sprake van inwijding. Het kan dus gebeuren tijdens een initiatiebijeenkomst, maar evengoed tijdens een wandeling langs het strand of achter het stuur in een file. Het kan gebeuren in een comparitie, maar evengoed in het halfduister tussen slapen en waken. 
De vrijmetselarij kent geen dogma's. Maar soms is het verleidelijk om te denken dat zij wel een leer heeft. Een leer die niet expliciet wordt verwoord, maar die verborgen ligt in de ritualen.