Menu: Introductie
English (United States)Nederlands (Nederland)
Loge Driehoek

Text/HTML

Minimize
Introductie Loge Driehoek
Loge Driehoek is één van de veertien vrijmetselaarsloges die Den Haag rijk is. Het ledental ligt rond de 35. Loge Driehoek komt van medio september tot medio juni wekelijks bijeen op dinsdagavond. Plaats van samenkomst is het Haags Logegebouw.
Alle veertien Haagse loges komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks in dit gebouw bijeen. Net als driehoek zijn ze klein genoeg om het mogelijk te maken dat de leden elkaar persoonlijk goed te leren kennen. 
Een loge is een zelfstandige vereniging, waarvan de bestuursleden door de leden worden gekozen. Loge Driehoek heeft het rangnummer 251, d.w.z. het is de 251ste loge die opgericht werd, gerekend vanaf het jaar 1756. De kleuren van de loge, die ook in het draaginsigne terugkomen zijn blauw, geel en rood. Het blauw wordt daarbij gezien als symbool voor het geestelijke in de mens, het geel voor het verstandelijke en het rood voor het emotionele. 

Aan het begin van het verenigingsjaar wordt een jaarplan opgesteld, waarin de bijeenkomsten al goeddeels zijn ingevuld, comparities zowel als open loges.

Een open logeis een rituele bijeenkomst die geheel verloopt volgens een vast patroon. Als teken van gelijkheid zijn alle broeders hetzelfde gekleed, volgens afspraak is dit in rok of zwart kostuum gecompleteerd door schootsvel en witte handschoenen. Deze kleding geeft ook een extra feestelijk tintje aan de bijeenkomsten.
Een Open Loge wordt gehouden om een leerling aan te nemen, een leerling te bevorderen tot gezel of een gezel te verheffen tot meester. Verder wordt jaarlijks twee maal in open loge Sint Jan gevierd, eenmaal in de zomer en eenmaal in de winter. De feesten zijn genoemd naar de twee schutspatronen van de vrijmetselarij.
Binnen loge Driehoek bestaat serieuze belangstelling voor een zo goed mogelijk uitvoeren van de ritualen. Dit om de persoonlijke beleving optimaal te doen zijn. Soms leidt dit ook tot verdere rittaalstudie in een daartoe gevormde studiegroep. Loge Driehoek bezoekt  jaarlijks een of meerdere keren open loges bij andere vrijmetselaarsloges.

Comparities zijn ‘gewone’ bijeenkomsten in een vergaderruimte. De leden vergelijken hier hun standpunten inzake onderwerpen die ze zelf aandragen. Meestal wordt gepraat naar aanleiding van een voordracht door één der broeders. Een comparitie wordt op een rituele  wijze geopend en gesloten. De kleding is daar naar ieders eigen voorkeur.

Om U iets te laten proeven van de bijzondere sfeer die Loge Driehoek eigen is, organiseren wij regelmatig  voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten vertellen een aantal Logeleden in kort bestek over hun ervaringen bij Loge Driehoek.  Hoe makkelijk of moeilijk het voor hen was om tot de Loge toe te treden. In welke mate het hun leven en welbevinden verrijkt heeft en tot welke inzichten ze gekomen zijn. Na de pauze kunnen vragen worden gesteld. Ook zijn enkele bijeenkomsten die grotendeels als comparitie verlopen openbaar. Mocht u een van deze bijeenkomsten willen bijwonen neem dan contact met ons op voor de data.

Als u nog niet weet bij welke loge u zich wilt aanmelden, schrijf ons dan en geef aan welke avond van de week u vrij bent. Uw verzoek om meer informatie wordt dan doorgegeven aan een loge die op de u passende avond bijeenkomt.