Julius Jansen

Kennismaking met de vrijmetselarij

In 1960 werd me gezegd door twee collega’s dat ik bij de Vrijmetselarij hoorde. Ik wist toen weinig van dit genootschap af en hield me op de vlakte. Eerst 10 jaar later meldde ik mij, na een herhaald gesprek met een van de genoemde collega’s, bij de Vrijmetselarij aan doordat ik in de afgelopen tijd enige Vrijmetselaren had leren kennen, waaronder een predikant, die mij het gevoel gaven, dat ik me inderdaad bij hen goed zou gevoelen. Ik heb nu spijt, dat ik niet eerder tot de Vrijmetselarij ben toegetreden, maar intussen heb ik wel sinds 1970 mogen en kunnen werken met mijn Broeders.

Arbeid van de vrijmetselaar

Onze mythe van Het Gulden Vlies spreekt mij zeer aan. Mijn Broeders zijn mijn mede- Argonauten en samen met hen brengen wij de Argo naar ons doel: Het Gulden Vlies, dat ons symbool is voor de Tempel der Humaniteit, waaraan wij bouwen. Alleen, maar ook samen, hakken wij aan de Ruwe Steen om die als Kubieke Steen in te kunnen brengen in de mythische Tempel van Salomo. Dat samen roeien en elkaar nodig hebben versterkt de Broederband en doet vriendschap ontstaan met verschillende Broeders, hetgeen ik als een groot goed beschouw.

Het mysterie en mijn medemensen

Het vrijmetselaarschap heeft mij meer bewust doen worden van wat in mij en om mij leeft. Het maakte mij daardoor toleranter en deed mij beseffen dat mijn waarheid niet de waarheid behoefde te zijn. Daardoor leerde ik beter luisteren naar mijn medemensen en hun waarheden te vergelijken met de mijne en met die van anderen. En al weet ik dat ik het grote mysterie van de zin van het leven nimmer volkomen zal kunnen bevatten, toch heb ik het gevoel dat ik steeds een stapje nader kom tot bewustwording van wat wij hier op aarde kunnen betekenen. Verantwoordelijkheid nemen en uitdragen daar waar ik de mogelijkheid heb en de kracht kan opbrengen.

Julius Jansen is op 29 december 2019 op 91 jarige leeftijd overleden, of zoals vrijmetselaars zeggen vertrokken naar het eeuwig oosten.