Minimaliseren

Vrijmetselarij in Gorinchem

Loge Orde en Vlijt

Minimaliseren

Welkom

In het gebouw aan de Molenstraat 75 te Gorinchem, komen de leden van de Gorinchemse vrijmetselaarsloge “Orde en Vlijt” wekelijks op dinsdagavond bijeen. De loge telt ongeveer 60 leden in leeftijd variërend van 28 tot 94 jaar, komend uit Gorinchem en wijde omgeving. In principe staat het lidmaatschap open voor mannen vanaf 21 jaar.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere met behulp van rituelen op een specifieke manier, eigen aan de vrijmetselarij, gewerkt, om de mens te laten stilstaan bij de grote vragen van het leven en wordt er naar gestreefd om daar meer inhoud aan te geven.

Een aantal keren per jaar wordt er voor belangstellenden een informatieavond gehouden. De juiste data hiervoor vindt u in de publieke agenda op onze website.
Tevens zijn wij actief op de jaarlijkse Open Monumentendag in september te Gorinchem.