Text/HTML

Minimaliseren

Vrijmetselarij in Gorinchem

Loge Orde en Vlijt

Text/HTML

Minimaliseren

Beginselverklaring

Beginselverklaring van de \u201cOrde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden\u201d

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de orde erkende grootloge.
Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming.
Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.
De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook om naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.
Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk, waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.
Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als \u201cOpperbouwmeester des Heelals\u201d
Een vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.