Text/HTML

Minimaliseren

Vrijmetselarij in Gorinchem

Loge Orde en Vlijt

Text/HTML

Minimaliseren

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een levensbeschouwelijke stroming die onafhankelijk staat van enige politieke of godsdienstige organisatie.
Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. De Vrijmetselarij stimuleert verdraagzaamheid, bevordert onderlinge harmonie, zoekt naar datgene wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat mensen verdeelt. Daardoor is een loge een ontmoetingsplaats voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.

Het is het streven van iedere vrijmetselaar om permanent aan zichzelf te bouwen, zijn \u201cruwe steen te bewerken\u201d, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en op deze manier voor anderen en zichzelf in het dagelijks e leven meer te betekenen.
Vrijmetselaren geloven, \u201dieder op hun eigen wijze\u201d, dat er meer is tussen hemel en aarde dat onze mensheid beweegt.
Kortweg gezegd:  voor zijn leden is de vrijmetselarij een levensschool.

Elke loge kent drie soorten leden, namelijk: leerlingen, gezellen en meesters, een indeling welke in symbolische betekenis terug te voeren is op de oude gilden.
Is men als leerling aangenomen dan wordt men meestal na een jaar bevorderd tot gezel en na nog een jaar verheven tot meester. Leerlingen en gezellen zijn volledig lid van de loge. De bestuursleden worden uit de meesters gekozen.

Vrijmetselaren zijn lid van de \u201cOrde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden\u201d en werken in een door hen zelf gekozen loge. Dit \u201cGrootoosten\u201d is de naam voor de algemene vergadering van alle loges in Nederland en vormt het hoogste bestuursorgaan in de orde.
Zoiets als een wereldvrijmetselarij bestaat niet.
De orde is een volledig zelfstandige organisatie, die op voet van gelijkheid betrekkingen onderhoudt met gelijksoortige buitenlandse organisaties.