Activiteiten

 

Landelijke activiteiten 2020

Juni - Grootoosten - Uitgesteld

De jaarvergadering van de Orde zal met jouw aanwezigheid alleen maar beter kunnen worden.

Voorafgaand aan het Grootoosten is er een activiteit voor jonge broeders en internationale gasten.


11 juli - Zomerborrel

Eenvoudigweg, genieten.

Ergens in het land doen we een borrel om de broederschap én de zomer te vieren. Kom alleen of neem je naaste jonge broeder mee! Je zult hoe dan ook aangenam verrast zijn door de nieuwe (en hopelijk bekende) gezichten waarmee je je samen kunt vergenoegen. De locatie ontvang je binnenkort!


3 oktober - Veldloge 'Bevrijdingsrituaal' - Uitgesteld naar eerste kwartaal 2021

“Bevrijding kent veel aspecten, invalshoeken en belevingsvormen. Het kan betrekking hebben op tirannie, zowel van binnen als van buiten. We werken aan de weg waarop we bevrijding ruimer gaan ervaren en doorleven. Hervinden wat verloren is gegaan. Weervinden van de vrijheid om te mogen denken, handelen en te mogen zijn die we zijn.”

Het rituaal vindt plaats in de open lucht onder een beschermend dak van bladeren. Het rituaal is van oorsprong een profanenrituaal en verbindt zo Maçonnieke en maatschappelijke thema’s.


21 november - Museum De Sonneberg - Uitgesteld tot nader orde

As above so below

Het sterrenkundig museum opent haar deuren alleen voor ons. De rondleiding en aansluitende lezing laten je verwonderen over de wereld om je heen. En misschien ontdek je wel meer van de wereld in jezelf.


Voorjaar 2021 - Uittocht naar België

Een andere Maçonnieke wereld?

In het najaar reizen we af naar onze zuiderburen. Een bezoek aan een loge, een broedermaal en wat sight-seeing en een goed biertje is het minste dat je kan verwachten. 

Visiteren

Bezoeken aan loges vinden plaats door bestuursleden en ambassadeurs. Neem contact op met de secretaris als je wilt visiteren.