Activiteiten

 

Landelijke activiteiten 2021

28 februari  - In gesprek met de Grootmeester 

Digitale bijeenkomst

Grootmeester Gerrit van Eijk nodigt alle Jonge Broeders van harte uit om met hem in gesprek te gaan over de toekomst van de Orde van Vrijmetselaren. De Grootmeester hoort graag van ons hoe wij naar de toekomst kijken. Aan de hand van het visiedocument, dat door enkele leden in opdracht van het Hoofdbestuur is geschreven, gaan we met de Grootmeester in gesprek.


28 maart - Vervolggraden

Digitale bijeenkomst

De vervolggraden; we horen er tijdens ons leerling-, gezel-, of meesterzijn vaak al veel over, maar het blijft een beetje een onbekend terrein. Broeder en lid van het Hoofdbestuur Alwin Niemeijer neemt ons mee in de wereld van de vervolggraden. Tijdens zijn introductie legt hij de twee systemen die er zijn uit en vertelt kort iets over de verschillende obediënties/graden. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meldt je aan bij de secretaris van het bestuur! Vermeld a.u.b. ook of je leerling, gezel of meester bent. Afhankelijk van die verdeling gaan we eventueel na de introductie in 2 groepen uiteen, zodat de meesters iets explicieter in kunnen gaan op de materie. 
 


17 april  - Maconnieke pubquiz 

Digitale bijeenkomst

Het sterrenkundig museum opent haar deuren alleen voor ons. De rondleiding en aansluitende lezing laten je verwonderen over de wereld om je heen. En misschien ontdek je wel meer van de wereld in jezelf.


25 april  - Algemene Ledenvergadering NJV

Fysieke bijeenkomst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering kiezen we enkele nieuwe bestuursleden, nemen we afscheid van enkele bestuursleden en vieren we ons 5-jarig jubileum. De definitieve uitnodiging volgt t.z.t.

Visiteren

Bezoeken aan loges vinden plaats door bestuursleden en ambassadeurs. Neem contact op met de secretaris als je wilt visiteren.