Menu: Tubantia

Welkom op de website van de vrijmetselaarsloge Tubantia


Minimaliseren

Logebijeenkomst bijwonen

Tweemaal per jaar kunnen belangstellende mannen een logeavond bijwonen en zo zij dit wensen daar actief aan deelnemen.

Tijdens deze avond wordt er door een van de leden een bouwstuk (inleiding) gehouden, waarover daarna, op de voor de vrijmetselarij kenmerkende wijze, met elkaar van gedachten wordt gewisseld. 

De volgende openbare comparitie is 1 oktober 2019, informatie volgt. De inleiding op deze avond zal worden verzorgd door een van onze leden. U bent welkom vanaf 19:30.

 

Meer weten..... 

 

In gesprek met...

Voor de man die bewust probeert te leven en stil durft te staan bij de vragen die dat oproept, organiseren wij meerdere malen per jaar een inloopavond waarop u met de dan aanwezige vrijmetselaren in gesprek kunt gaan. De vrijmetselarij met haar bijzondere werkwijze met symbolen en rituelen kan u wellicht helpen antwoorden of nieuwe vragen te vinden.

De volgende inloopavond is woensdag 15 mei 2019 vanaf 20:00.

Meer weten....

 

Minimaliseren

De wereld als een te voltooien bouwwerk

Tweemaal per jaar organiseren wij een lezing-avond, die toegankelijk is voor een ieder die interesse heeft voor het onderwerp. 

U bent op deze avonden van harte welkom. Zij worden gehouden in ons logegebouw en de toegang is gratis.


Op 7 mei 2019 zal de heer R. Gardenbroek, voorzitter van de Voedselbank Enschede, een lezing houden met de titel: Armoedebestrijding en laaggeletterdheid.

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 20:00 uur.
De zaal is open vanaf 19:30.

Aanmelding is niet nodig.