Minimaliseren

In gesprek met .....

Leven in het hier en nu is minder eenvoudig dan het lijkt, zeker als je er voor kiest je niet te laten voortdrijven als wrakhout in een woeste zee, je richt naar de waan van de dag. De tijdsdruk van werk en het gezin geven vaak weinig ruimte tot bezinning. Confrontaties en ontmoetingen vragen hun aandacht. Onwillekeurig kom je te staan voor de vraag waar het allemaal om draait. Heeft het leven zin? Wat zijn de levenswaarden welke je houvast kunnen bieden? Steeds weer gaat het om een persoonlijke keuze, een persoonlijk antwoord.

De vrijmetselarij biedt de mogelijkheid na te denken en samen te praten over wat je voortdrijft en wat je bezig houdt. Om kennis met ons te maken organiseren we jaarlijks een aantal avonden onder het motto ‘In gesprek met……’. 

Tijdens deze avond zijn een aantal van onze leden aanwezig om mee in gesprek te gaan. Maak eens kennis en kijk of je in onze kring de ruimte ervaart om in gesprek te gaan over wat je bezig houdt.