Een bijeenkomst van de Loge bijwonen...

...is mogelijk tijdens onze Openbare Comparities.  

Minimaliseren

Informatie

De lezingen worden gehouden in ons logegebouw Dr.Coppesstraat 32 7523 EN in Enschede.

De toegang is gratis, u bent van harte welkom!

Aanmelden wordt op prijs gesteld. maar is niet noodzakelijk.

info@logetubantia.nl

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Leerlingarbeid

Minimaliseren

Openbare comparitie dinsdag 1 oktober 2019

 

 

Op deze alleen voor mannen vrij toegankelijke avond zal één van onze leden een bouwstuk opleveren (een inleiding verzorgen) over wat hem bewogen heeft om toe te treden tot de vrijmetselarij. Na deze voordracht zal er over de inhoud worden gecompareerd. 

Onder 'Compareren' verstaan we binnen de vrijmetselarij een speciale manier van gedachtewisseling,  waarbij het er om gaat elkaars standpunt te leren begrijpen, zonder daarbij in discussie te gaan. 

Voor deze openbare comparities hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. De avond begint om 20:00 en u bent welkom vanaf 19:30.