Antoine de Saint-Exupéry

Minimaliseren

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn op het moment dat 

iemand ernaar kijk met het beeld in zich van een kathedraal.

Servaas

Symbolisch gezien beschouwt de vrijmetselaar zich als een ruwe steen. Door die steen te bewerken wordt hij inpasbaar in het bouwwerk waaraan de vrijmetselaar wil werken.

Hij bouwt aan een tempel, waarvoor de tempel van Salomo, het ideaaltypische model is, dat staat voor de tempel der Mensheid. 

Een wereld waarin plaats is voor mededogen en saamhorigheid in een goed evenwicht met vrijheid en tolerantie.


De Loge Tubantia telt ruim vijftig leden. 
Mannen die zelfstandig op zoek zijn naar hun waarheid en levensovertuiging. 

De samenstelling van de leden is divers, juist door deze verschillen is de loge een plaats van ontmoeting van mannen die elkaar anders nooit ontmoet zouden hebben. De loge is daardoor een plaats voor ontmoetingen in een gemoedelijke en ontspannen en sfeer. 

De leden komen daartoe wekelijks bijeen in het logegebouw, waar we kunnen we beschikken over een stijlvolle moderne, werkplaats voor zowel de inwijdings- als de comparitie- bijeenkomsten. 


Bij de plechtige bijeenkomsten in de werkplaats, door sommigen tempel genoemd, worden nieuwe leden ingewijd. Door middel van symbolen en rituelen wordt een beroep gedaan op het verbeeld bewustzijn van de nieuw op te nemen man, waardoor hij de weg kan vinden naar die zaken welke voor hem het leven de moeite waard maken.

Tijdens de comparitie avonden, zo genoemd naar de bijzondere manier waarop van gedachte wordt gewisseld, wordt door één van de leden een inleiding, binnen de loge bouwstuk genoemd, opgeleverd, waarover nadien van gedachte wordt gewisseld.


In de bouwstukken tonen de broeders wat hen bezighoud en in de gedachtewisseling, gericht op het elkaar begrijpen en aanvullen, proberen we elkaar te inspireren en ondersteunen. 

De loge is daardoor een plek voor persoonlijke groei, een broederschap van mannen die er voor kiezen bewust in het leven te staan, daarbij de medemens tot steun te zijn met daarbij een duidelijke eigen koers als het gaat om de invulling van hun levensbeschouwing.