Loge Via Lucis - De weg van het Licht

 

Via Lucis is de eerste loge die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd opgericht. De loge mag twee historische data in de geschiedenis van de Haagse vrijmetselarij op haar naam schrijven. In 1947 het weer in gebruik nemen van de door de Duitsers vernielde tempel aan de Fluwelen Burgwal en in 1993 het verzorgen van de eerste inwijding in het nieuwe logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat. De naam ‘Via Lucis - De weg van het Licht’ is ontleend aan de titel van een boek van de Tsjechische pedagoog/theoloog Jan Amos Comenius.

 

>>> 

 

De logegeschiedenis toont markante feiten en vooral markante mensen. De mede-oprichter Jan Onderdenwijngaard bijvoorbeeld, pseudoniem van J.C.W. Polak, die in 1963 koning Hoessein van Jordanië inwijdde als vrijmetselaar. De pianist en componist Huig Hugo van Dalen, die in zijn jonge jaren Rachmaninoff in ons land introduceerde. Zijn zoon Serge, ook lid van Via Lucis, herinnerde zich nog hoe hij als kleine jongen op de knie zat bij de grote Russische componist. De levensloop van prof. dr.ds. Serge Hugo van Dalen, hervormd dominee en Russisch-Orthodox priester, is trouwens een verhaal op zich. En dan Teun de Graaf. In de oorlog belandde hij in Stalag X B, nadat de Duitsers zijn schip tot zinken hadden gebracht. We kunnen de bekende schilder Theo Bitter  noemen, die grote invloed heeft gehad op het Haagse kunstleven. Maar ook de tandarts Robin Lentze, die baanbrekend werk verrichtte op het gebied van tandheelkundige zorg aan geestelijk gehandicapten.

De loge Via Lucis komt om de veertien dagen bijeen in het Haagse Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat, op de eerste en de derde woensdagavond van de maand.