Vrijmetselaar worden ?

Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?

Zoekt u zingeving, verdieping en betekenis in het leven?

U zoekt een methode om uzelf te verbeteren en de ander te helpen?

Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs!

 

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid. Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Klik op het logo als u meer daarvan wilt weten. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain. In Gouda en Den Bosch bestaat sinds 2015 ook een loge alleen voor vrouwen.

Elders op deze site ziet u de lijst waarop de 150 bij ons aangesloten loges kunnen worden aangeklikt. Ook bij u is een loge in de buurt.

Als u overweegt lid te worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

Lees ook de rubriek ‘veelgestelde vragen’.

Via Lucis Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP/CONTACTEN

Het lidmaatschap van de Vrijmetselarij staat in principe open voor alle mannen van 18 jaar en ouder. 

Als voorwaarde geldt reeds eeuwenlang dat een kandidaat 'een vrij man is van goede naam'. Hiermee bedoelen wij dat de kandidaat iemand is die zich bewust is van zijn eigen beperkingen daar waar het gaat om het kennen van de waarheid en niet gehinderd wordt door (geloofs-) dogma's die hij ook per definitie voor ieder ander als geldend acht. Tevens geldt als advies dat een kandidaat gelooft dat er 'meer tussen hemel en aarde is' dan wij kunnen bevroeden, want anders zal de symboliek van de Vrijmetselarij hem niet snel aanspreken. 

Wanneer een kandidaat zich voor het lidmaatschap aanmeldt bij de Loge Via Lucis, wordt hij uitgenodigd voor een aantal afzonderlijke gesprekken. Met het aannemen van een nieuw lid gaan wij zeer zorgvuldig om. Dit zowel in het belang van de kandidaat als dat van de loge. Deze zorgvuldigheid biedt namelijk de gelegenheid om er zorg voor te dragen dat het een bewuste keuze betreft en dat de kandidaat bij ons en wij bij de kandidaat passen. Aangezien de Vrijmetselarij geen actieve ledenwerving kent, moet men als belangstellende zelf de eerste stap doen om toenadering te zoeken. Men wordt nimmer voor het lidmaatschap van een loge uitgenodigd.

De contributie van de Loge bedraagt ongeveer €300,-- per jaar en verder een gezonde dosis inzet (en humor).

Hier tegenover staat een persoonlijke verrijking in geestelijk en sociaal opzicht.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap? Neem contact met ons op via ons contactformulier