Links naar Orde Portalen

Redactie tijdschrift 'Vrijmetselarij'

 

 

Redactie

Henk Hendrikx, hoofdredacteur.

Frank van Biemen, staffotograaf.

Cees Strobosch, redactiesecretaris, columnist en redacteur.

Rinus van Warven, redacteur.

Jaap Zwart, redacteur.

Cees van Dam, columnist en redacteur.

Frans Krap, recensent en redacteur.

Jeroen Berkhout, columnist.

Phlip Visser, columnist

Kees Sparreboom, cartoonist.

Opmaak en druk: MasterColors, Eindhoven

 

 

Uitgever

vm.uitgever@vrijmetselarij.nl
Postbus 11525
2505 AM Den Haag

 

Kopij

vm.redactie@vrijmetselarij.nl 
Zandeiland 27
5658 AK Eindhoven

Advertenties

vm.advertenties@vrijmetselarij.nl 
Postbus 11525
2505 AM Den Haag