Persberichten

Persbericht Italiaanse regering

Persbericht Italiaanse regering

  Den Haag, 20 juni 2018

 

Tijdens de jaarvergadering van de Orde van Vrijmetselaren heeft Grootmeester Gerrit van Eijk kritisch stelling genomen tegen het voornemen van de nieuwe Italiaanse regering om vrijmetselaren uit te sluiten van publieke functies. "Dat autoritaire regimes niet houden van vrijdenkers is bekend, maar dat in een democratisch Europees land een beroepsverbod voor vrijmetselaren wordt voorbereid, komt als een schok."

In een brief aan de Italiaanse ambassadeur heeft hij zijn zorgen uitgesproken en hulp aangeboden bij het ontmaskeren van neploges, die de vrijmetselarij misbruiken als dekmantel voor illegale activiteiten.

 

“Vrijmetselarij is geen gedeponeerd handelsmerk. Iedereen kan zich vrijmetselaar noemen, of christen of moslim. De vrijmetselarij is altijd alert op groepen die de goede naam van de vrijmetselarij misbruiken voor eigen doeleinden, omdat de internationaal erkende vrijmetselarij geen politieke doelen nastreeft. Het is het onvervreemdbare recht van iedere burger zelf zijn politieke of religieuze levensovertuiging te kiezen", aldus grootmeester Van Eijk. "De grondvesters van het moderne Italië waren vrijmetselaren. In iedere gemeente is er wel een plein of een straat vernoemd naar Garibaldi, Mazzini of Cavour. En onze broeders Paganini en Puccini schreven de mooiste muziek. Het is eigenlijk ondenkbaar dat Italianen dit vergeten en zich dreigen te scharen in het rijtje landen waar vrijmetselarij is verboden, zoals Iran en Noord-Korea. Italië geeft op het gebied van de mensenrechten een slecht voorbeeld en wordt voorbij gestreefd door landen als Cuba en Turkije, waar de vrijmetselarij openlijk kan worden beleefd.” "Vrijmetselarij is een levenshouding voor vrije burgers. Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap zijn drie kenmerken. Ons ideaal van broederschap is in deze verdeelde wereld actueler dan ooit. De waardigheid van de mens staat centraal, ongeacht ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging."

 

Gerrit van Eijk: "Overal in Europa wordt een nieuwe privacy-wetgeving ingevoerd, maar de Italiaanse regering wil juist openbaarmaking van ledenlijsten, terwijl het Europese Hof dit al in 2009 heeft afgewezen. De schroom van Italiaanse broeders om zich bekend te maken heeft natuurlijk alles te maken met de vervolging van de vrijmetselarij in de Tweede Wereldoorlog."

De brief aan de Italiaanse ambassadeur  leest u op onder de knop

Foto: 

Tijdens de jaarvergadering in Bussum sprak Grootmeester Gerrit van Eijk (midden) met zijn Provinciale Grootmeesters, die hem vertegenwoordigen in Zimbabwe, Suriname en het Caribisch gebied, v.l.n.r. Mike Shallow, Robert Buth en Lyrio Gomez.

Brief aan de ambassadeur

Vrijmetselarij Museum open voor publiek

Vrijmetselarij Museum open voor publiek

Den Haag, 27 september 2017

Het Vrijmetselarij Museum gaat op vrijdag 13 oktober open voor publiek. Bezoekers kunnen, voorlopig alleen op vrijdagen, door rondleidingen kennismaken met het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Voor deze rondleidingen moet men zich tevoren aanmelden. Het museum is onderdeel van het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC). Daarin zijn de museale collectie, bibliotheek en archieven ondergebracht, die wereldwijd tot de belangrijkste in het genre behoren. Het Vrijmetselarij Museum is gevestigd in een historisch gebouw aan de Javastraat 2B in Den Haag. Het museum is opgenomen in het Museumregister Nederland. De Museumkaart is geldig.

 

De Orde van Vrijmetselaren wil iedereen laten kennismaken met haar eeuwenoude geschiedenis. De weg naar openheid loopt ook over het podium van het Vrijmetselarij Museum. In deze etalage van de Nederlandse vrijmetselarij kunnen bezoekers in een tempel een inwijding beleven via een multimediale presentatie. Tot de vele bijzondere museumstukken behoort de Gouden Hamer van Prins Frederik, de man die het Oranjehuis bestendigde in de 19de eeuw. Prins Frederik was Grootmeester van 1816 tot 1881.

 

De vrijmetselarij is een wereldwijde, eeuwenoude broederschap, die in oktober het 300-jarig bestaan viert. In 1717 werd in Londen de eerste Grootloge opgericht, het begin van de moderne vrijmetselarij. Haar boodschap is nog immer actueel: broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap.

 

Tijden rondleidingen en aanmelding

Elke vrijdag om 9.30 uur, 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Aanmelding via rondleiding@vrijmetselarijmuseum.nl

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle van der Toorn Vrijthoff, directeur a.i. Vrijmetselarij Museum, 070 - 34 61 676, of directeur@vrijmetselarijmuseum.nl.  

www.vrijmetselarijmuseum.nl

 

Grootmeester Gerrit van Eijk (links) en burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt bij de onthulling van het kunstwerk in Bilthoven.


UNIEK MONUMENT VOOR BILTHOVEN

UNIEK MONUMENT VOOR BILTHOVEN

Den Haag, 4 oktober 2017  


De Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, Gerrit van Eijk, zal op zondag 8 oktober een uniek monument, symbolisch overhandigen aan burgemeester Sjoerd Potters van het 100-jarige dorp Bilthoven, onderdeel van gemeente De Bilt. Het monument zal zijn plaats krijgen op de rotonde naast station Bilthoven. Met dit gebaar krijgt de lang bestaande en hechte verbinding tussen het dorp en de vrijmetselarij een zichtbare vorm. De feestelijkheden starten om 15.00 uur in Huize Het Oosten, ingang Rubenslaan 1. Gezamenlijk zal er naar de rotonde gelopen worden, waar om 16.00 uur de onthulling van het vrijmetselaarsmonument plaatsvindt.

 

Het te schenken monument bestaat uit drie elementen die uit de grond lijken op te stijgen en vanuit verschillende richtingen zichtbaar zijn. Gemaakt van Cortenstaal, zal het materiaal een fraaie oranje-bruine uitstraling krijgen die geen onderhoud nodig heeft. Elk element is zo’n 2,5 meter in doorsnede en heeft in de kern twee bekende symbolen uit de vrijmetselarij: de passer en de winkelhaak. Daaromheen is een spreuk geplaatst die niet alleen voor vrijmetselaren, maar voor iedereen iets kan betekenen. De diepere betekenis hiervan is terug te vinden in de uitgangspunten van de vrijmetselarij. De drie opschriften luiden:

'Op u komt het aan – Ken U Zelve – De medemens tot steun'.

 

Lange relatie

Bilthoven is sinds 1917 een voedingsbodem voor vrijzinnigen, humanisten en vrijdenkers. Mensen die open staan voor de mening en gevoelens van anderen en op eigen wijze een betere wereld willen maken. Met de bouw van seniorencomplex Huize Het Oosten in 1955 en de heroprichting van de Indische loge De Ster in het Oosten in 1961 kreeg de vrijmetselarij een nieuwe impuls. Leden van De Kring en repatriërende broeders vanuit Indonesië, vonden hier onderdak. Tegenwoordig is loge De Ster in het Oosten de grootste van Nederland en zijn er zelfs drie loges in Bilthoven. Met ongeveer 250 vrijmetselaren heeft Bilthoven de grootste vrijmetselaarsdichtheid van Nederland.

 

Wereldwijd wordt in oktober herdacht dat in 1717 de eerste Grootloge van de vrijmetselarij in Londen werd opgericht. De aanbieding van het monument op 8 oktober is onderdeel van de Week van de Vrijmetselarij, die begint op 6 oktober in Den Haag met de opening van het Vrijmetselarij Museum. De afsluiting is op 14 oktober, wanneer tientallen loges door het hele land activiteiten organiseren. Zie hiervoor www.dagvandevrijmetselarij.nl

Ambassade van de Vrije Geest en vrijmetselaren gaan samenwerken

Ambassade van de Vrije Geest en vrijmetselaren gaan samenwerken

Amsterdam/Den Haag, 21 oktober 2017


Esther Ritman, voorzitter van de Stichting het Wereldhart, en Gerrit van Eijk, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, hebben op 21 oktober 2017 een convenant ondertekend om te gaan samenwerken bij het beheer en de ontsluiting van hun unieke bibliotheken en collecties, die behoren tot het erfgoed van de Westerse beschaving.

De ondertekening vond plaats op de Ambassade van de Vrije Geest, gehuisvest in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht 123 in Amsterdam.

 

De Stichting het Wereldhart heeft de Ambassade van de Vrije Geest opgericht, geïnspireerd door de wetenschappelijke onderzoeksbibliotheek 'Bibliotheca Philosophica Hermetica', die bestaat uit een collectie van ca. 25.000 handschriften en gedrukte boeken op het gebied van de christelijk-hermetische gnosis.

De Orde van Vrijmetselaren is een eeuwenoude broederschap met een sterk levensbeschouwelijke en ethische grondslag. In het Ordegebouw aan de Javastraat 2B in Den Haag is het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) gevestigd. Dit omvat de archieven, de bibliotheek, het Vrijmetselarij Museum en een studiecentrum. De bibliotheek omvat ruim 50.000 boeken en manuscripten. De kern wordt gevormd door de vermaarde Bibliotheca Klossiana, van de Duitse vrijmetselaar en bibliograaf Georg Kloss, die in 1854 door grootmeester prins Frederik werd aangekocht.

Beide partijen spelen een voorname rol in het bewaren en verspreiden van het erfgoed van respectievelijk de christelijk-hermetische gnosis en de vrijmetselarij op nationale en internationale schaal. De samenwerking laat onverlet dat beide partijen hechten aan het handhaven van het eigen profiel en de identiteit. De ondertekenaars willen de samenwerking bevorderen op het gebied van de fysieke en digitale collecties en het opzetten van gezamenlijke digitale diensten en menen dat gezamenlijke activiteiten tot wederzijds voordeel zullen dienen in wetenschappelijk, technologisch, cultureel en educatief opzicht. Beide partijen hechten belang aan samenwerking op wetenschappelijk terrein. Zij zullen zich inspannen om te komen tot een uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van bibliotheek- en museumactiviteiten en de organisatie van congressen en tentoonstellingen.


Burgemeester Van Aartsen opent Ordegebouw vrijmetselaren

Burgemeester Van Aartsen opent Ordegebouw vrijmetselaren

Den Haag, 3 november 2016


Maandag 7 november a.s. verricht de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen de officiële opening van het gebouw van de Orde van Vrijmetselaren, Javastraat 2B. Sinds kort hebben hier de Orde van Vrijmetselaren en het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) hun intrek genomen. Bij de opening kunnen bezoekers de fraaie historische vertrekken van het Ordegebouw bezichtigen en krijgen ze bovendien een exclusieve ‘preview’ van het Vrijmetselarijmuseum en Studiecentrum in wording. Hier kan men een eerste indruk krijgen van de rituele gebruiken en symbolische beeldwereld van vrijmetselaren. Bijzondere ‘belevingsruimtes’ in het souterrain zijn de Wonderkamer, waar al enkele maçonnieke zeldzaamheden zijn geëxposeerd, en een nabootsing van de ‘Tempel’, waar vrijmetselaren hun rituele bijeenkomsten houden. Het CMC beheert de verzamelingen van de Orde: een bibliotheek, archieven en een museale collectie. Vanwege de recente verhuizing is het CMC nog niet volledig ingericht en dus ook nog niet geopend voor publiek.

Het pand Javastraat 2B is gebouwd in opdracht van meubelfabrikant Pander. Het ligt in de Archipelbuurt en kent een rijke historie. In de jaren veertig hield hier het gezantschap van Venezuela kantoor en tot voor kort was op dit adres gevestigd het Indisch Huis, een ontmoetingsplek voor Indische mensen en mensen met een Indische achtergrond.

Met de verhuizing heeft de Orde weer een eigen onderkomen na twintig jaar te hebben gehuurd aan de Prinsessegracht. Van 1847 tot 1995 was de Orde gehuisvest op de Fluwelen Burgwal 22, welk gebouw door de toenmalige Grootmeester Prins Frederik der Nederlanden aan de Orde was geschonken. Door de stadsvernieuwing in de jaren negentig moest het pand worden verkocht.

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, zoals de officiële naam luidt, bestaat 260 jaar en is daarmee de oudste democratische vereniging van ons land. Vrijmetselarij is een levenshouding voor vrije burgers. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Met behulp van symbolen en rituelen werkt hij in logeverband aan persoonlijke verdieping. Die gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. Het uiteindelijke ideaal is een broederschap der mensheid.

De beginselverklaring en de historie kunt u vinden op www.vrijmetselarij.nl


Links naar Orde Portalen