Jan Amos Comenius te Bussum


 • Logenummer: 208
 • Vereniging telefoonnummer: 035-6940098
 • Kamer van Koophandel: 40516407, te Naarden, vastgelegd op (Niet bekend).
 • RSIN Registratie: 816124152.

 • Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw:
  Brediusweg 23a
  (Niet bekend) Bussum

 • Loge Jan Amos Comenius is opgericht in 1956 en komt bijeen op Donderdag.

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter P.F. van der Schoot voorzitter.loge208@vrijmetselarij.nl
Secretaris J. van der Molen secretaris.loge208@vrijmetselarij.nl
Thesaurier W.G. Boswinkel thesaurier.loge208@vrijmetselarij.nl
Voorlichter
Webmaster

 • Klik hier voor de website van de loge.
 • Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website.
 • Het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website.
 • De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden.


Links naar Orde Portalen