Loge De Eenhoorn

 
Welkom op de website van de vrijmetselaars loge De Eenhoorn, gevestigd te Hoorn Noord-Holland. Loge De Eenhoorn is een vereniging waar gestreefd wordt naar geestelijke ontspanning.

Waar harmonie en verdraagzaamheid sleutelwoorden zijn en waar men persoonlijke groei kan doormaken.
Waar de levensvragen worden besproken.
Waar men zichzelf kan zijn en zich niet hoeft te bewijzen.
Waar de onderlinge verbondenheid van de leden centraal staat en de dialoog boven de discussie.
Waar men werkt met eeuwenoude symbolen en waar het gezellig vertoeven is.

Aanrader voor de belangstellende:

 

Vrijmetselarij voor DummiesVrijmetselarij

Auteur: W. Kirk Macnulty
Uitgever: Altamira

De vrijmetselarij is een met veel geheimzinnigheid omgeven seculiere broederschap,
uitsluitend toegankelijk voor mannen, die wereldwijd circa vier miljoen leden telt
(Nederland ca. 6000 en België ca. 16.000). 

 

Samenstelling van het dagelijks bestuur

Voorzitter: P.J. van Zelst
Secretaris: J.J.T. Desmet
Penningmeester: P. Kist

Facebook

Kennis maken met de vrijmetselarij?

Kennis maken met de vrijmetselarij? Neem contact op met loge de Eenhoorn in Hoorn.

Informele huiskamergesprekken.

in oktober, november en december 2020.

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen in beton gegoten dogma’s. Je zoekt naar een eigen route door het leven. Niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen náást elkaar leggen en géén discussie. Zoeken naar antwoorden op levensvragen? Tja, dat is nog al wat. Maar dat is wat vrijmetselaren doen.

Vanwege de corona perikelen vinder er géén bijeenkomsten plaats in onze loge. Wél zijn er huiskamergesprekken gepland in oktober, november en december. (RIVM voorschrift: max. 2-3 personen!)

Bel voor een afspraak met: Gijs van Hulst of Jaap Kastermans, voorlichters van loge De Eenhoorn. Tel: 0650 542 741 / 0630 359 263  E-mail: info.loge278@vrijmetselarij.nl

 

De Vrijmetselarij in 4 minuten

Wat is vrijmetselarij?