Ons Logegebouw

Aan de namen van de twee Hoornse loges op de bronzen platen naast de voordeur is de huidige bestemming van het achterliggende pand af te lezen. Het pand werd in 1629 aangekocht door de West-Indische Compagnie, (WIC) en in 1784 krijgt het gebouw zijn huidige voorgevel, een statige façade in Lodewijk XVI-stijl met door een fronton bekroonde middenrisaliet, waarin de initialen WIGC.

In 1791 richt de “Vaderlandsche Maatschappij voor Rederij en Koophandel” het pand in als Konst-, Schilder- en Behangselfabriek. Van 1850 tot 1862 is het gebouw in gebruik als ziekenhuis, waarna in 1872 de vrijmetselaarsloge “West Friesland” het pand koopt. In 1985 komt hier loge “De Eenhoorn” bij. Het pand is een Rijksmonument met in de hal fraai stucwerk en een schouw in de grote vergaderzaal.

Het logegebouw is thans eigendom van de ‘Crone Noot Stichting’, die het pand beheert en exploiteert. Beide Hoornse loges participeren in deze stichting. Behalve Loge "West-Friesland" en Loge "De Eenhoorn" vinden nog een aantal andere organisaties en verenigingen onderdak in het gebouw. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag is het logegebouw voor publiek toegankelijk en kunnen de bezoekers niet alleen het gebouw maar ook de doorgaans niet zo openbare maçonnieke ruimtes en attributen bekijken. Maar ook bij zgn. open dagen/avonden is het gebouw publiekelijk toegankelijk.


Het logegebouw aan de Binnenluiendijk te Hoorn