De vrijmetselarij

De Vrijmetselarij

De vrijmetselarij kenmerkt zich o.a. door het werken met symbolen en ritualen. Bij maçonnieke plechtigheden, zoals het opnemen van een nieuw lid, de beide St. Jans-vieringen, (Johannes de Evangelist en Johannes de Doper), en de jaarlijkse Sylvesterviering, waarbij ook de dames aanwezig zijn, komen wij bijeen in onze werkplaats,  het hart van onze vereniging.

Vrijmetselaren zien het menselijk leven als een te voltooien bouwwerk. Dit bouwwerk proberen zij met behulp van symbolen en ritualen te voltooien en verder te vervolmaken. Door dit samen te doen, probeert iedere Vrijmetselaar beter mens te worden en dit vooral op zijn eigen manier.

Vrijmetselarij onderscheid zich van religies doordat mensen van alle gezindten aan dit proces kunnen deelnemen zonder één – van bovenaf gegeven- stelling of dogma. Wij zijn dus géén religieus gezelschap, sekte of kerkelijke stroming, ofschoon de meeste leden religieus ‘bewogen’ en/of ‘bewust’ zijn. Vrijmetselaren kunnen dus katholiek, protestant, boeddhist, moslim, jood of “niet gelovig” kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat vrijmetselarij een spirituele stroming is, waarbij een ieder aan zichzelf werkt om daardoor te komen tot een betere samenleving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het motto ‘Ken u Zelve’.

In de daarbij gebruikte ritualen en symboliek is de oorsprong van de vrijmetselarij in de joods-christelijke traditie duidelijk ter herkennen. Maar de gebruikte werkwijzen (én persoonlijke interpretatie!) laat alle ruimte voor aanhangers van andere religies. De “Opperwezen” wordt geduid met “de opperbouwmeester van het heelal”. Respect voor elkaars mening, hoffelijkheid, zomaar een paar willekeurige begrippen welke bij menige vrijmetselaar hoog in het vaandel staan. 

Ontspanning

Naast het serieuze maçonnieke werk kent onze loge ook een zogenaamde ‘Zevende Graad’. Een informele ontmoeting onder het genot van een drankje, in ongedwongen sfeer. Het sociale karakter voert dan, zoals bij vele verenigingen, de boventoon.