Aanrader voor de belangstellende:

 

 
  Inkijkexemplaar
Vrijmetselarij voor DummiesOntrafel het mysterie van de vrijmetselarij
Auteur: Hodapp, C. & J. Koppen
Nederlands - Paperback
372 pagina's | Pearson Education Benelux B.V. | december 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Literatuur 1.

 

 

Door een beslagen raam - Haan de M.J.M.

Dit boekje is bedoeld voor een eerste kennismaking met de vrijmetselarij. Het boekje is goed bruikbaar voor bezoekers van belangstellende avonden welke de vrijmetselaarsloges op verschillende plaatsen in het land organiseren.Auteur : M.J.M.de Haan  Uitgave : Ritus & tempelbouw 2008
 
 
Inhoud: Dit door M.J.H. de Haan geschreven boekje bevat een korte introductie voor hen die willen kennismaken met deze reeds 250 jaar bestaande maar nog steeds springlevende broederschap. In zeven korte hoofdstukken wordt een beeld geschetst van de belangsrijkste en meest kenmerkende uitgangspunten
 
 
Literatuur 2.

 

Vrijmetselarij 250 jaar in Nederland 
Micklinghoff F.H.
Korte samenvatting, in de A&O reeks, van 250 jaar geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland.

Auteur : F.H.Micklinghoff
Uitgave : A&O Reeks
AO2864 2006
 
 
   
 
Literatuur 3.
 

 

Vrijmetselarij, wat is dat? 
B. Kruyne
In dit boekje geeft de vrijmetselaar/auteur heldere antwoorden op de 99 meest gestelde vragen over de vrijmetselarij.

Auteur : B.Kruyne
Uitgave : Maçonnieke Uitgeverij Fama 
ISBN : 13 90 72032 17 1
 

     
Literatuur 4.Vrijmetselarij, een leerschool van symbolen
Haan de M.J.M.
Dit boek geeft een uitvoerige toelichting op de bijzondere werkwijze van de vrijmetselarij met symbolen en ritualen. De teksten worden ondersteund door fraai fotowerk van de fotograaf P.W.R. Mellaart
Auteur : M.J.M.de Haan 
Uitgave : Maçonnieke uitgeverij Fama 2007 
ISBN : 90-72032-18-7
 
 

 
Literatuur 5.

 

Vrijmetselarij in de lage landen: een mysterieuze broederschap zonder geheimen
Sande van A.W.F.M.
In dit standaard werk schets de auteur  een veelzijdig beeld van de vrijmetselarij binnen een duidelijk historische kader.Auteur : A.W.F.M. van de Sande
Uitgave : WalburghPers / Maçonnieke uitgeverij Fama
ISBN : 90 6011 930 4
 
 

 
Literatuur 6.


Op weg naar het begin 
Haan de M.J.M.
Dit boekje is bestemd voor hen die zich voor het lidmaatschap van de Orde van Vrijmetselaren hebben aangemeld en zich voor willen bereiden in de periode die aan hun opname in de Orde vooraf gaat.Auteur : M.J.M.de Haan 
Uitgave : Ritus & tempelbouw 2008
 
 
   

 

   

 


Literatuur 7.

 


 

Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands - Indië en Indonesië 1764-1962
Stevens Th.
Dit boek schenkt aandacht aan de vrijmetselarij als organisatie en haar plaats in de samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië tussen 1764 en 1962. Steeds was de focus gericht op de relatie tussen ideaal en werkelijkheid in een wereld waarin die werd bepaald door een dominante Europese bovenlaag.Auteur : Th. Stevens
Uitgave : Verloren Hilversum 1994
ISBN : 90 6550 391 9
 
   

 


Literatuur 8.
 

 

De werkelijkheid achter een geheim
Wijhne Joh.S.
De auteur beschrijft de functie welke de methode van de vrijmetselarij voor de man van vandaag kan hebben bij zijn zoektocht naar zingeving.
  
  


Auteur  : Joh.S.Wijhne 
Uitgave : Maçonnieke uitgeverij Fama 1996
ISBN : 90 7203 206 3
 

 
Literatuur 9.


Vrijmetselarij en jodendom
Caransa A.
Uitgangspunt is de in 1717 in Engeland tot stand gekomen Constitutie Van Anderson. In dit handvest is vastgelegd, dat alle mensen van goede wil en onbesproken gedrag tot de vrijmetselarij kunnen worden toegelaten. Een vrijmetselaar dient zich 'aan algemeen geldende wetten van moraal te onderwerpen', aldus Anderson. Caransa vergelijkt de maçonnieke filosofie van de 'Gelijkheid in wezen van alle mensen' met wat daar in het verleden in Nederland en een aantal andere landen waaronder Duitsland in de praktijk van terecht is gekomen.

Auteur : A.Caransa
Uitgave : Verloren Hilversum 2001
ISBN : 90 6550 183 5

 

 
 

   

Literatuur 10.
   

 

Levende rituelen 

Dam.J.v - Meijer W.S. - Treffers J.W. (red.)
In 2005 vierden drie Amsterdamse Vrijmetselaarsloges hun 250-jarig bestaan. Zij organiseerden;bij die gelegenheid;het symposium "Levende Rituelen". Wetenschappers en deskundigen op ritualistiek gebied vanuit verschillende levens­beschouwingen belichtten rituelen vanuit hun eigen invalshoek. In dit boekje zijn de bijdragen aan het symposium te lezen.Samenstelling : J.v.Dam, W.S.Meyer en J.W.Treffers
Uitgave : Maçonnieke uitgeverij Fama 2007 
ISBN : 90 72032 19 5
 

 
Literatuur 11.
 

 

250 jaar orde van vrijmetselaren 
Haan.M.J.M & Sande van A.W.F.M.(red.)
Twee boeken in een cassette, uitgegeven ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan.  Een gericht op het verleden, de ander op de toekomst van de vrijmetselarij in Nederland.
Uitgave      : De Vrije Metselaar 2007 
ISBN         : 90 6271 0166 
Redactie    : A.W.F.M.van de Sande en M.J.M. de Haan
   

 

 

 
Literatuur 12.


Vrijmetselarij: een wijsgerige benadering
Apostel. L.
Deze filosoof /vrijmetselaar, zoekt een antwoord en een verklaring. Hij schetst ontstaan en ontwikkeling van de orde en geeft vanuit verschillende gezichtshoeken een analyse van haar rituelen.
Auteur : Leo Apostel
Uitgave : Hadewijch Antwerpen/Brussel 
ISBN : 90 5240 143 8
   

 

 

 
Literatuur 13.
 

 

Vrijmetselarij en Charitas 
Stevens Th.& Wijhne Joh.S.
In dit boekje wordt een beeld gegeven van de activiteiten van vrijmetselaarsloges op het gebied van de charitas in de jaren tussen 1900 en 2000.
Auteurs : Th.Stevens en Joh.S.Wijhne
Uitgave : Maçonnieke Uitgeverij Fama 2001
ISBN : 90 72032 08 X
 
 

 
Literatuur 14.Het leven als een te voltooien bouwwerk
Borrie G.W.B.
In dit boek zijn vijf biografieën van bekende Nederlanders opgenomen die een belangrijke rol in de vrijmetselarij hebben gespeeld.
Auteur : Gilles W.B. Borrie
Uitgave : Wallbrug Pers
ISBN : 90 5730 059 8
   

 

   

 

 

 


 
Literatuur 15.
 

 

In het hart van de Loge 
Brabant van P.
Heeft de vrijmetselarij nog zin? Waaruit bestaat een inwijding en wat is haar betekenis ? De vrijmetselaar/auteur stelde zich een aantal indringende vragen over zijn vrijmetselaarschap, bragen die hem dwingen tot nadenken over de zin eb betekenis van zijn vrijmetselaarschap. Zo wist hij door te dringen tot het hart van de loge. In dit boek onthuld hij zijn inzichten verworven met vallen en opstaan, in dertig jaar vrijmetselaarschap.Auteur : P. van Brabant
Uitgave : Hardewijch Antwerpen-Baarn 1995
ISBN  : 90 5240 323 6
 
 

 
Literatuur 16.
 

 

Vrijmetselarij, vlucht der verbeelding
Akkermans W.M.F.
Een persoonlijke visie van hetgeen een zoekende mens kan ervaren bij zijn kennismaking met de Orde van Vrijmetselaren, met broeders, met ritualen en tradities.

Auteur : W.J.M. Akkermans
Uitgave : Maçonnieke uitgeverij Fama
ISBN : 90 72032 07 1
   

 

 

 
Literatuur 17.
 

 

De vrijmetselaars
Wallece Murphy T.
 De vrijmetselaars biedt een gedetailleerde blik op de gebeurtenissen die een onuitwisbaar stempel op de ontwikkeling van de vrijmetselarij hebben gedrukt en daarmee van betekenis zijn geweest op de denkbeelden en tradities van de vrijmetselarij.Auteur : Tim Wallace-Murphy
Uitgave : Librero Kerkdriel 2007 
ISBN : 978-5764-833-5

 
 
Literatuur 18.
 

 

 

Vrijmetselarij 
Duchane S.
In dit kleine boekje met veel plaatwerk wordt ingegaan op de vragen die in drie eeuwen om de vrijmetselarij heen gedrapeerd zijn. In een helder betoog wordt de sluier van geheimzinnigheid verwijderd.
   

 

Auteur : Duchane
Uitgave : Librero
ISBN : 978-90-5764-813-7

 
 
 
Literatuur 19.
 

 

Vrijmetsealrij, het geheime genootschap
Carini M.
Dit boek biedt een inkijkje in de wereld van de vrijmetselarij, de symboliek en de met geheimhouding afgeschermde ritualen. Het belicht de geschiedenis van dit wereldomspannende genootschap vanaf het verre verleden tot het heden, het doel, het innerlijklven, de structuur en de verschillende richtingen binnen de broederschap.

Auteur : M.Carini
Uitgave : Parragon 2007
ISBN : 978-1-4054-9752-7
 
 

 
Literatuur 20.

 

Vrijmetselarij, symbolen, geheimen en betekenis.
MacNulty& Kirk W.
Aan de hand van afbeeldingen van voorwerpen uit de mooiste maçonnieke collecties schets dit boek een toegankelijk, boeiend en veelomvattend beeld van de vrijmetselarij.  


Auteur : W. Kirk MacNulty
Uitgave : Altamira-Becht - Haarlem 2006
ISBN : 90 6963 735 9
 
Overige  literatuur.

BACKER, F. DE. De Vrijmetselarij. Antwerpen enz., De Sikkel enz. 1972. 32 blz. (losbladig), afbn., lit.opg. (Het Open Venster; nr. 45). Voor Nederland Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage. Goede informatie aan de hand van betrouwbare bronnen. 
 
BÄR, A.L.S. Wat is Vrijmetselarij? Bussum, Van Dishoeck, 2e dr. 1974. 47 blz. (Beschouwingen van Vrijmetselaren, no. 8). Beschouwing over de beginsel verklaring der Orde van Vrijmetselaren onder het Nederlandse Grootoosten.   
 
BECKERS, J. Echo en Ego; Gemengde vrijmetselarij: dialoog en perspectief. De Nieuwe Haagse 2002. 264 blz 
 
DIERICKX, S.J.M. De Vrijmetselarij; de grote onbekende 1717- 1967; een poging tot inzicht en waardering; 3e dr. Antwerpen enz. De Nederlandse Boek­handel, 1972. 284 blz. (Mans en tijd; no. 1). Ontstaan, geschiedenis en werkwijze van de Vrijmetselarij, beschreven vanuit het gezichtspunt van een bekende rooms-katholieke kerkhistoricus. 
 
GROENMAN, Sj. en Sj. Leiker. Onder ons gezegd en gezwegen, bespiegelingen van vrijmetselaren over mens en wereld. Bussum, Het Wereldvenster, 1981, 160 blz. 
 
GROENMAN, Sj. e.a.. Op de werkvloer, bijdragen uit het Algemeen Maçonniek Tijdschriff. Bussum. Het Wereldvenster, 1981, 191 blz.
 
HANRATH, J.J., P.H. Pott en B. Croiset van Uchelen. De beoefening der Koninklijke Kunst der Vrijmetselarij in Nederland. Stichting Ritus en Tempelbouw, 1971. 237 blz. afbn.
 
HOOGEWERFF, J.J. De gemengde Vrijmetselarij. Den Haag, Van Stockum, 1971, 80 blz.
 
INSTELLINGEN, De, historiën, wetten, ampten, orders, reglementen en gewoontes,van de zeer voortreffelijke broederschap der aangenomene Vrije metselaars; versamelt uyt hare generale gedenkschriffen, en overieveringen van vele ewen;/ door J. Anderson); om gelezen to worden, by de toelating van een niwe broeder wanneer de meester ofte toeziender zulks gebieden zal; door denselven auteur; uyt het Engelsch vert. door J. Juenen; fac. herdr. 's-Gravenhage/Amsterdam/, Van Zanden/Schors/, 1736/1977. IV, 104 blz., afbn. Fotomechanische herdruk. Oorspronkelijk en belangrijkste maçonniek wetboek, dat de grondslag vormt van de maçonnieke wetgeving, waar ook ter wereld. 
 
LENNHOFF, E. De Vrijmetselaren; vert door A.J.J. Hattinga Raven; 2e dr. lic. uitg. Amsterdam, Schors,1978. VIII 450 blz. afbn. facs lit. opg. Fotomechanische herdruk van de uitgave van 1931. "Die Freimaurer". Goede informatie over de geschiedenis, het wezen en de ontwikkeling van de Vrijmetselarij.
OVER de maçonnieke beleving; door J.W.R. Everse, Th. Zandsstra, A.J. Vis e.a. Bussum, Van Dishoeck 1970. 140 blz. (Beschouwingen van Vrijmetselaren; no. 5).
 
SAMEN de stilte ingaan ; gedachten over de stilte geschreven door Vrijmetselaren en monniken. Antwerpen enz., De Nederlandse boekhandel, 1976.
 
SCHOUWINK, J.B. De geestelijke waarde van de Vrijmetselarij; 3e herz. dr. Den Haag, Van Stockum, 1956. 213 blz., afbn.
VRIJMETSELAAR zijn, een maçonniek sextet;/bijdr./Bussum, Van Dishoeck 1984/. 123 blz. (Beschouwingen van vrijmetselaren; no. 2).
VRIJMETSELARIJ, 1756 -1956; uitgegeven in opdracht van het hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan der Orde; 2e herz. dr. Bussum, Van Dishoeck, 1957. 207 blz. 
 
VRIJMETSELARIJ, actueler dan ooit; met bijdr. van J. Dol, J.J.J. van Sluys, B. Ludolphy e.a. Bussum, Van Dishoeck 1972. 91 blz. (Beschouwingen van vrijmetselaren; no. 7).
 
 
VRIJMETSELARIJ, een intellectueel spel of meer? Door J. Zeijlemaker Jzn., S. Groenman, J. Kistemaker e.a. Bussum, Van Dishoeck, 1968. 110 blz., afbn. (Beschouwingen van vrijmetselaren; no. 4). Vier studies waarvan de eerste het wezen van de Vrijmetselarij behandelt en de andere het karakter van getuigenissen hebben. 
 
WILMSHURST, W.L., De betekenis der Vrijmetselarij;/geauth. vert. uit het Engels/ Amsterdam, Schors/1930. 226 blz. 
 
WILMSHURST, W.L., De Maçonnieke inwijding;/vert. uit het Engels, fac. herdr./ Amsterdam, Schors/1977/. 244 biz. Fotomechanische herdruk van de uitgave van 1931 "The masonic initiation", lit. opg . De maçonnieke riten verklaard als verwijzing naar een mystieke, gnostische en theosofische levensbeschouwing. 
 
ZEEVALKING, H.J. De maçonnieke werkplaats. Amsterdam, Nabrink &Zn.,1971. 84 blz., afbn. Over geschiedenis en werkwijze met inlichtingen voor belangstellenden 
 
ZEEVALKING, H.J. Vrijmetselarij: een Westeuropees cultuurverschijnsel; uitgave van het hoofdbestuur van de Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden,'s Gravenhage Van Stockum,1966. Vanaf de 4e druk verschenen onder de titel "Vrijmetselarij, een cultuurverschijnsel". 
 
ZEIJLEMAKER, J.Jzn., Vrijmetselarij, symboliek en ritus. Bussum, Van Dishoeck, 1968. 124 blz. (Beschouwingen van vrijmetselaren, no. 3).

   
 

Adres


Loge de Eenhoorn

Binnenluiendijk 2
1621ME Hoorn