Ons Logegebouw

Ons Logegebouw ligt in Velsen-zuid, in wat resteert van een reeds in de 8e eeuw bestaand dorp. Van het oude dorp is niet veel meer te zien dan enige 13e eeuwse elementen zoals de toren van de Engelmunduskerk.
Het dorp is een beschermd dorpsgezicht ondanks de halvering door de verbredingen van het Noordzeekanaal.

Ons gebouw ligt direct naast de Engelmunduskerk en dateert uit de 18e eeuw, toen het in opdracht van het kerkbestuur werd gebouwd  als "diaconie voor oude mannen en vrouwen & kinderhuys". Vanaf 1769 werd het als zodanig in gebruik genomen en deze functie van bejaarden en kindertehuis heeft het 140 jaar vervuld. In 1900 werd deze dubbelfunctie beëindigd en werd het alleen een tehuis voor, zoals men dat destijds noemde, ouden van dagen.
In 1935 werd ook hier een punt achter gezet en werd het de kosterswoning, vergaderruimte en een opslag voor  kerkmeubilair. De diaconie droeg in 1947 het beheer van het gebouw over aan de kerkvoogdij van de Ned.Herv.Gemeente Velsen, die op haar beurt in 1965 besloot het zeer sterk vervallen gebouw te verkopen.


Een van de oprichters van onze loge hoorde hier bij toeval van en is onmiddellijk gaan kijken en herkende direct de vele mogelijkheden die het gebouw zou kunnen bieden als Logegebouw. In juli van dat datzelfde jaar verkreeg de stichting 'Bouwfonds Trias' het gebouw in eigendom en in september 1967 werd het in gebruik genomen. Jarenlang is er door onze broeders met groot enthousiasme aan het gebouw gewerkt. Pas in 1987 kwam er een eind aan de werkzaamheden.

In die twintig jaar zijn de broeders van de Velsense Loges er in geslaagd een werkplaats te bouwen die STIJL, AMBIANCE, EN HISTORIE IN ZICH VERENIGT.

In het gebouw is sinds 1990 ook de Orde van Weefsters gevestigd. ( zie www.ordevanweefsters.nl)