Werken aan de Ruwe Steen = werken aan jezelf.Om vrijmetselaar te kunnen worden moet u:

een volwassen man zijn,niet dogmatisch,
bereid zijn over uzelf na te denken en
gevoelig zijn voor het werken met ritualen en symbolen.

 
Hoe wordt u vrijmetselaar?
De werkwijze van de vrijmetselarij is erg specifiek. Om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen wordt daarom een zorgvuldige ballotageprocedure doorlopen, die u en ons in staat stelt tot een gedegen kennismaking en een goed afgewogen besluit.


Een leerling werkende aan de tempel van Salomo - Kerk De Rijp (NH)Deze procedure kent de volgende stappen:   

-Bezoek een open huis en/of openbare comparitie om u te laten informeren over doel en werkwijze van de vrijmetselarij en maak kennis met de daar aanwezige vrijmetselaren.

-Maak uw wens om lid te worden schriftelijk kenbaar. Twee vrijmetselaren zullen uw aanvraag dienen te ondersteunen. Dit kunnen vrienden zijn die reeds lid van de Orde zijn of twee door de Voorzitter van de Loge aan te wijzen broeders.

In veel gevallen zal daarvoor een bijeenkomst in kleine kring worden georganiseerd. Een prima gelegenheid om kennis te maken met een paar vrijmetselaren en hun opvattingen.

Zij zullen u na dit gesprek aanbevelen of het gemotiveerde advies geven uw aanvraag voor het lidmaatschap in te trekken.

-Landelijk wordt bekend gemaakt dat u het lidmaatschap heeft aangevraagd, om hen die u kennen de gelegenheid te geven hierop te reageren.

-Hierna neemt onze voorzitter contact met u op en er volgt een kennismakingsgesprek tussen u beiden. 
Na dit gesprek zal hij de Commissie van Onderzoek (ballotagecommissie) verzoeken de onderzoeksprocedure te starten.

-Na een gesprek met de Commissie van Onderzoek zal deze een advies aan de voorzitter uitbrengen.

-Waarna de vergadering van meester-vrijmetselaren over de aanvraag beslist en u bericht ontvangt of wij bereid zijn u in onze loge op te nemen en, zo ja een datum voor uw inwijding wordt vastgesteld.

U ziet: een uitvoerige procedure, die minimaal 2 maanden vergt, en die u alle gelegenheid geeft voor een gedegen kennismaking en zorgvuldige beslissing.