Welkom op onze website.

Bezoekers welkom op onze website waarmee wij u met genoegen informeren over de vrijmetselarij in het algemeen en onze loge in het bijzonder. 

Vrijmetselaren hechten sterk aan goede en evenwichtige betrekkingen tussen mensen. Binnen hun eigen kring en daarbuiten zijn vrijmetselaren er op gericht, dat iedere broeder, feitelijk ieder mens, zijn eigen individuele waarheid zoekt, daarin gesterkt door zijn medebroeders.

Veel avonden worden besteed aan een gedachtewisseling, compareren noemen wij dat, volgend op een door een inleider gegeven lezing, of zoals wij dat noemen een bouwstuk. Het is geen discussie maar een zoeken naar het elkaar goed begrijpen en verstaan. Hierbij een ieder in zijn waarde latende, waardoor wij veel van en aan elkaar kunnen leren.

Dit vindt plaats in de beschutting van onze werkplaats in een sfeer van harmonie en eenheid.

Daarnaast kennen we rituele bijeenkomsten die plaats vinden in onze werkplaats zoals de inwijding tot leerling-vrijmetselaar, de bevordering tot gezel-vrijmetselaar en de verheffing tot meester-vrijmetselaar.

We laden in de loge onze geestelijke accu weer op om ons daardoor gesterkt, ieder op zijn strikt persoonlijke wijze, in te zetten voor een samenleving  waarin plaats is voor tolerantie, saamhorigheid en medemenselijkheid.

Hierbij is het motto: "Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf''. 

J.A. ten BOKKEL:   Voorzittend Meester

e-mail jatenbokkel@gmail.com  Tel.0255-533917