Beginselen

D

De Vrijmetselarij:  ...is een eigentijdse stroming en berust op een eeuwenoude traditie.

...is onafhankelijk van enig politieke of religieuze beweging.

...is een vereniging van alleen mannen, hoewel zij de vrouw hoogachten en als volstrekt gelijkwaardig beschouwen.

...hanteert haar eigen symbolen, waarbij de uitvoering en vorm gemeenschappelijk zijn, maar de invulling individueel is.

De Vrijmetselaar is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Tussen Vrijmetselaren vindt een voortdurende gedachtewisseling plaats, ter onderlinge stimulering.

Het streven van iedere Vrijmetselaar is, voortdurend aan zichzelf bouwen als het ware "zijn ruwe steen bewerken" om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren. Aldus kan hij in het dagelijks leven meer voor anderen betekenen.