• Welkom bij Loge Delta Vlaardingen

    Welkom bij Loge Delta Vlaardingen

Loge Delta Vlaardingen

Loge Delta is een Vrijmetselaarsloge met een Vlaardingse oorsprong waar 'vrije mannen van goede naam' samenkomen om zichzelf beter te leren kennen, gezamenlijk de zoektocht aan te gaan naar de zin van het bestaan en de plaats die de mens daarbij inneemt. Het mysterie van de tegenstellingen in het leven die telkens weer vragen oproepen die met regels en dogma's niet afdoende zijn te beantwoorden. 

Bij Loge Delta proberen gelijkgestemde mannen hier een nieuw licht op te laten schijnen. Door de verschillende perspectieven en een diversiteit aan kennis en achtergronden kunnen zij hun eigen visie op de wereld en het leven aanvullen en versterken.
Dat gebeurt geheel uit vrije wil, zonder dogma’s en dwang. Alles en altijd in een sfeer van onvoorwaardelijke erkenning van ieders recht op de eigen mening. Bestaat zoiets dan? Jawel, door rotsvast te geloven in de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Loge Delta Vlaardingen

Vrijmetselarij, iets voor u?

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam die samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en ritualen werkt aan zijn persoonlijke vorming.
Hij is getrouw aan zichzelf, zijn medemensen tot steun en streeft naar een menselijke samenleving.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, het ideaal van de algehele broederschap der mensheid staat daarbij voorop.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Het gaat om het betrachten van respect, verdraagzaamheid en het bereiken van een sociale harmonie.

 

Bezoek de website van Loge Delta

 

Vrijmetselarij, iets voor u?