Onze loge, iets voor u?

 

Wie bent u?

Vraagt u zich wel eens af wie u bent? Waarom u hier bent? Wat u hieWie bent u?r doet? Vragen waarop de antwoorden moeilijk vindbaar zijn. Een zelfstandig denkend mens ervaart daarbij dat er krachten zijn die de ordening van onze wereld deden en nog doen ontstaan. Deze mens is er op uit om de werking van deze ordening proberen te doorzien, om te komen tot begrijpen. Hij wil beginnen bij zichzelf, wil werken aan zichzelf in harmonie met geestverwanten. Bovenstaande vragen zijn van alle tijden, die je in je eentje niet even kunt beantwoorden. In een vereniging als Loge Delta proberen gelijkgestemde mannen hier een nieuw licht op te laten schijnen. Door de verschillende perspectieven en een diversiteit aan kennis en achtergronden kunnen zij hun eigen visie op de wereld en het leven aanvullen en versterken.  Dat gebeurt geheel uit vrije wil, zonder dogma’s en dwang. Alles en altijd in een sfeer van onvoorwaardelijke erkenning van ieders recht op de eigen mening. Dit kan door rotsvast te geloven in de gelijkwaardigheid van alle mensen. 

U kunt zich beschikbaar stellen voor deelname aan deze vereniging om zelf de warmte van een wereldwijde verbroedering onder gelijkgestemden te ervaren. Veel mannen, verspreid over de wereld, vonden reeds de weg naar een loge om meer inhoud te geven aan hun leven. Ook u staat deze weg open. Bent u ook een 'zoekende' mens?

 

Wie zijn wij?

Loge Delta is een broederschap die wekelijks bij elkaar komen om zichzelf geestelijk te verrijken middels de methodiek van de vrijmetselarij. Hiermee werken zij aan zingeving en het beter mens worden zodat zij dit ten dienste van de ander kunnen inzetten.

De bronnen

De loge als besloten geheel werkt vanuit de diepe inspiratiebronnen van de afzonderlijke leden die zoeken naar diepere kennis, antwoorden op levensvragen en hun gevoelsleven willen spiegelen. Door zichzelf steeds beter te leren kennen en meer waarheid te ontdekken willen zij beter mens worden dan dat zij waren.

De waarden

De leden dragen de belangrijke waarden: eerlijkheid, gelijkheid, het begrip tonen, het luisteren naar elkaar, de acceptatie van de ander, kameraadschap, rust en de bereidheid tot verandering en groei. Het uitgangspunt is dat degene die zoekt, zal vinden.

De cultuur

De loge drijft op de voornoemde waarden die door de leden onderling gedragen en bewaakt worden. Het is een natuurlijk samenspel van diverse leeftijdsgroepen die zich gezamenlijk richten op de toekomst. De leden waarderen elkaar en spreken elkaar persoonlijk aan als het beter kan. De broederschap biedt waardevolle steun en geborgenheid waardoor er in een ontspannen sfeer en met gepaste humor gewerkt kan worden aan de eigen ontwikkeling. De grote verscheidenheid in achtergronden van leden biedt ruime mogelijkheden om te leren van de ander en (sociale) competenties te ontwikkelen.