Wat vooraf ging...

Op 22 maart 1958 werd de Vlaardingse Loge Delta geïnstalleerd. Uit het ledenbestand van 30-40 vrijmetselaren blijkt dat de naamkeuze geografisch gezien passend is. Onze broederkring strekt zich uit van Midden-Delfland, Rijnmond tot Zuid-Hollandse Eilanden en de Drechtsteden. De loge is nu gehuisvest in de Van Vollenhovenstraat 35 in Rotterdam.

Vanaf de oprichting zijn talloze beroepsgroepen in het ledenbestand van de vereniging terug te vinden. Zij weerspiegelen een doorsnee van onze samenleving in beroepen, politieke en religieuze overtuiging en maatschappelijke betrokkenheid. De leeftijd van de leden varieert tussen de 30 en 99 jaar.

Dit gezelschap kenmerkt zich dan ook door zijn gevarieerde beschouwingen ("bouwstukken") die we aan elkaar presenteren. Dat leidt tot boeiende nabesprekingen waar wij bij elkaar doorvragen en de eigen zienswijze naast die van de ander leggen. Bij het naast elkaar leggen van zienswijzen is het luisteren naar elkaar en het willen leren van de ander essentieel om je eigen zienswijze te kunnen bijschaven. De deelnemers maken zich daaruit eigen wat zij voor zichzelf van nut achten. De spirituele ondertoon is bij de beschouwingen en nabesprekingen duidelijk herkenbaar.