Geschiedenis van de Loge

Kolom-Jkolom-B Geschiedenis van de Loge.

Eind 1999 werd door een aantal Vrijmetselaren wonend in en in de omgeving van Emmen het initiatief genomen te komen tot de oprichting van een tweede Vrijmetselaarsloge in Emmen. Na een aantal voorbereidende besprekingen werd begin 2000 een daartoe strekkend verzoek ingediend bij het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
Op het Grootoosten van juni 2000 werd positief beslist op dit verzoek en werden verdere stappen gezet om te komen tot de consecratie van de nieuwe loge.
Dit geschiedde op zaterdag 18 november 2000 in een zeer toepasselijke omgeving, namelijk het klooster in Ter Apel, in een daartoe gehouden Groot-Loge. Vele Vrijmetselaren uit alle delen het land waren daarbij aanwezig.
Als naam voor de nieuwe Loge werd gekozen “De Korenaar”, met als onderscheidingskleuren geel en paars. Korenaar staat voor overvloed, vruchtbaarheid. De kleur geel verwijst naar de korenvelden en het paars naar de heidevelden.
 
In het register van Loges in Nederland werd Loge “De Korenaar” ingeschreven onder het rangnummer 293.

Profiel

bouwplaats

Profiel van de Loge

De Loge komt bijeen op de 1e en 3e woendag van de maand, ook gedurende de zomermaanden, dit in tegenstelling tot de meeste Loges. In voorkomende gevallen wordt de 5e woensdag van de maand gebruikt voor bijeenkomsten met de partners.

De bijeenkomsten kenmerken zich door een informele vriendelijke sfeer. De leden komen uit alle lagen van de bevolking