Wat is Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, gebaseerd op eeuwen oude tradities, om te werken aan het eigen bewustwordingsproces. Zij doet dit met behulp van symbolen en ritualen. 

Vrijmetselarij is onafhankeljk van enige politieke of religieuze beweging.

Het doel is om jezelf beter te leren kennen, om je eigen plaats te leren kennen ten opzichte van jezelf, je medemens en de kosmos.

 

Vrijmetselaren zijn mensen die:

- zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;

- streven naar een voortdurende ontwikkeling, door aan zichzelf te werken;

- geloven in een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als "Opperbouwmeester van het Heelal";

- proberen op te zoeken wat mensen en volkeren vereent en weg te werken wat de geesten en gemoederen verdeelt.

Voor verdere algehele informatie over de Vrijmetselarij kunt u terecht op de website van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.