• Loge 'Het Noorderlicht' in Veendam

    Loge 'Het Noorderlicht' in Veendam

Over de Loge ”Het Noorderlicht”

De Loge ”Het Noorderlicht” werd op 27 oktober 1878 opgericht door Anthony Winkler Prins en enkele andere vrijmetselaren uit Veendam.

Anthony Winkler Prins, wiens standbeeld voor de hoofdingang van het museum in Veendam staat, was doopsgezind predikant in Veendam en didactisch encyclopedist. Zijn naam blijft verbonden aan de scholengemeenschap in Veendam en aan de Winkler Prins encyclopedie.
Hij was het die de naam ”Het Noorderlicht” aan deze loge gaf.

De loge ”Het Noorderlicht” is een zelfstandige vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen en heeft notarieel vastgelegde statuten en een huishoudelijk regelement.
De loge wordt door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De loge is de oudste vereniging in Veendam.

De loge ”Het Noorderlicht” ressorteert onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Deze Orde onderhoudt goede betrekkingen met de meeste andere Grootloges in de wereld.

Wij komen op maandagavond bijeen in het logegebouw aan het Beneden Westerdiep 47 in Veendam. Op de 5e maandagavond van de maand is er een aangepaste avond waarbij ook de partners welkom zijn.

Over de Loge ”Het Noorderlicht”