Ken U Zelve

Het ”Ken U Zelve” is voor de vrijmetselaar het centrale uitgangspunt. Hij stelt zich levensbeschouwelijke vragen en probeert de antwoorden hierop te vinden met behulp van symbolen en ritualen, die hem verder helpen in zijn bewustwordingsproces.

Ruwe Steen

De ruwe steen is voor hem het zinnebeeld van de onvolkomenheid en staat symbool voor de arbeid die hij voor en aan zichzelf wil verrichten.

Hij doet deze arbeid samen met andere vrijmetselaren. Daarom noemen vrijmetselaren elkaar broeder.

De vrijmetselaar toetst zijn mening, hij luistert naar de mening van anderen en doet daar zijn voordeel mee, bijvoorbeeld door zijn mening bij te stellen of meer begrip te tonen voor de standpunten van anderen.

Rituaal

Het rituaal kan gekarakteriseerd worden als een serieus spel, waarbij de herhaling een belangrijke rol speelt.

Het is wel een spel met diepe waarden en belevenissen die de deelnemer zelf moet ontdekken en verwerken.

Het zijn momenten van bezinning. Symbolen zijn niet anders dan hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten en gevoelens