Organisatie

Het Netwerk Jonge Vrijmetselaren bestaat uit het bestuur, ambassadeurs en leden. De voorwaarde van lidmaatschap is dat je aangesloten bent bij de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en hooguit 41 levensjaren achter de rug hebt.

Doelstelling

Het Netwerk voor Jonge Vrijmetselaren fungeert als een landelijk platform voor jonge vrijmetselaren tussen de achttien en eenenveertig jaar oud, met als doel het uitwisselen van maçonnieke kennis, ervaringen, gedachten en een algehele visie voor de toekomst, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doel proberen wij onder meer te bereiken door het organiseren van landelijke bijeenkomsten en regionale activiteiten, in samenwerking met onze specifieke districtsvertegenwoordigers, verschillende loges en het Hoofdbestuur van de Orde.

Landelijk Bestuur

Bestuursleden van het Netwerk voor Jonge Vrijmetselaren zijn allen in december 2018 in functie bevestigd.

Bestuurstaken

Het Netwerk Jonge Vrijmetselaren is een vereniging met een bestuur bestaande uit zes personen. Deze hebben naast bestuurlijke functies ook portefuelles met betrekking op de activiteiten, communicatie, en het fysieke (Regio-) netwerk. 

Voorzitter Edward Boon

Le Profond Silence

Secretaris Pieter Jan Bos Le Profond Silence
Penningmeester Robert Christopher Het Roosvenster
Vice-voorzitter Hiram Abiff
Algemeen Bestuurslid Rogier Baakman La Flamboyante
Algemeen Bestuurslid Ivan Nury Nos Vinxit Libertas

Ambassadeurs

Het Netwerk wordt opgedeeld in regios zoals die bekend zijn vanuit de Orde en elk regio heeft zijn eigen vertegenwoordiger. Deze noemen we Ambassadeurs. Dit zijn de aanspreekpunten voor de leden en initiatiefnemers voor activiteiten die een meer lokaal karakter hebben. De Ambassaderus worden aangesteld door het bestuur en communiceren direct met een van de bestuursleden.