'T Schienvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJMETSELARIJ 

 • is een gedachtegang van nu, geworteld in eeuwenlang traditie.

 • werkt met ritualen en symbolen aan bewustwording en verdieping.

 • is onafhankelijk en heeft geen binding met enige religieuze of politieke beweging.

 • is een vereniging van alleen mannen.

 • heeft beslotenheid, geen geheimen; het geheim der Vrijmetselarij zit in U zelf, ken U zelve, daar gaat het steeds weer om.

 

EEN VRIJMETSELAAR

 • is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de wereld om hem heen.

 • streeft naar het voortdurend werken aan “de ruwe steen” die hij is.

 • gelooft dat er meer is dat onze mensheid beweegt dan alleen het stoffelijke.

 

DE LOGE ’t SCHIENVAT

 • is een besloten broederschap, waarbinnen de vrijmetselaar zijn zoektocht kan aanvangen en uitbouwen

 • komt elke week op dinsdagavond samen.

 • heeft een agenda, de arbeidstafel, die afwisselend wordt gevormd door rituele diensten in de Werkplaats

 • de agenda betreft eveneens bijeenkomsten in de Voorhof met lezingen van de broeders of van derden. 

 • uitgangspunt is dan niet het overtuigen van iemands gelijk maar het inspireren en stimuleren van elkaar in een sfeer van onderling vertrouwen.

 • biedt als zodanig een leerschool waarbinnen eenieder zich op zijn eigen wijze kan ontwikkelen, zijn eigen weg kan zoeken, van Leerling via Gezel naar het Meesterschap, de Meester in zich zelf. Het motto is dan: doe U kennen in het Westen als Vrijmetselaar ofwel, men hoeft niet te weten dat U vrijmetselaar bent maar begrijp, wees aanwezig of neem initiatief in de U omringende wereld.