Bijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 "Zoekt en Gij zult vinden"

Bijeenkomsten, elke dinsdagavond, zijn in 2 hoofdzaken te onderscheiden. 

- De rituelen in de Werkplaats vormen de kern van de vrijmetselaarsarbeid. Het is lastig uit te leggen; het is bij uitstek iets dat men moet ondergaan. We willen U een sfeerbeleving geven: 

“Met enige regelmaat ontmoeten wij elkaar in een afgezonderde, speciaal ingerichte ruimte. Eenieder moet zich bij het binnentreden kenbaar maken.., ook als wij weten wie hij is. Een bezoekende Broeder die wij niet kennen moet zich als vrijmetselaar legitimeren en buitenstaanders mogen niet naar binnen. Eenmaal binnen weet een ieder waar hij moet plaats nemen, kaarsen, gedempte belichting en passende muziek zorgen voor een goede atmosfeer. Niets leidt ons af, wij zijn onder elkaar…

Dan volgt er een wisselgesprek in de vorm van vraag en antwoord tussen de voorzittende meester en zijn beide secondanten en symbolische handelingen worden uitgevoerd. Indirect worden we daardoor herinnerd aan de door ons zelve opgelegde verplichtingen. Steeds weer beleven we deze volgorde en de tekst, af en toe onderbroken door een muziekstuk.

De deelnemer kan, als hij het rituaal bij zich binnen laat komen, tot een proces van zelfreflectie komen. Hij kan tot overdenking komen over de voorbije tijd, de week, de dag, hij ziet zich zelve.

Niemand weet wat er zich afspeelt in het binnenste van de individuele broeder. Subtiel en indirect mengt het rituaal zich met ons denken en handelen. Niemand heeft op dat moment het recht van spreken, iedereen luistert…. Op deze manier wordt elke broeder steeds weer op zichzelf teruggeworpen en langzaam, na vele keren, kan het veranderend gaan werken, Ken U Zelve…

Wij doen dit met regelmaat, soms bewust, een andere keer met routine, maar het werkt. Steeds is het het individu waarop het rituaal is gericht, nooit op het collectief, Geen opgedrongen eenheid aan de groep, geen dogmas.”

- In de Voorhof worden comparitieavonden gehouden. De kern van die avonden is een voordracht, een bouwstuk, van een broeder of van derden. De overige aanwezigen kunnen daar hun reacties en aanvullingen op geven. Kritiek en het overtuigen van iemands gelijk is niet aan de orde. Leren en inspireren, dat is waar het om draait.