Voorlichting

 
 
 
Als je met mensen praat leer je ze kennen
 
Wat je kent geeft je vertrouwen 
 
 
      
 
Voorlichting:
 
Om meerdere redenen doen wij voorlichting over de Vrijmetselarij.
 
-Het is van belang nieuwe schakels aan de broederketen te smeden, uitbreiding en verdere versterking is
 een belangrijk doel.
 
-Beslotenheid is een kernzaak voor de vrijmetselarij en daarom is het van belang om ook begrip te kweken.
 Uit dat begrip ontstaat vaak ook grote interesse, een mooie wisselwerking.
 
Voorlichting kan bestaan uit:
 
-informatieavonden in ons Logegebouw.
 
-activiteiten rondom films en boeken die de vrijmetselarij raken.
 
-een loge avond die door geinteresseerden kan worden bijgewoond.
 
-een persoonlijke voorlichting op afspraak