Onze Loge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een vrij man van goede naam”

De broeders van de Loge ’t Schienvat zien daarin een doel om naar te streven. Vrij van geest zijn geeft ruimte om zich te ontwikkelen en te werken aan de ruwe steen die ieder voor zich is, een steen die ingepast wordt in de bouw. De diverse samenstelling van onze loge in Emmen is daarbij belangrijk.

Vanaf de stichtingsdatum, 18 juni 1956, vormen broeders met heel verschillende beroepen, achtergronden en leeftijden van 30 – 85 jaren, allen met hun eigen karakters, een levendig geheel. De loge heeft het stichtingsnummer 203 in de keten van broederschappen die in Nederland als sinds ruim 250 jaren werkzaam is.

Meerdere functies moeten worden vervuld om de Loge te doen werken, van bibliothecaris tot hofmeester, van dekker tot voorzittende meester, in alle functies is een leerschool te zien waarbij het systeem van Leerling-Gezel-Meester ook een rol speelt. In deze Meester-Gezel-Leerling verhouding is er geen sprake van hiërarchie. Belangrijk is namelijk het besef dat ook een leerling de meester iets kan leren; de meester blijft ook leerling.

O.a. licht- en bouwsymboliek spelen een belangrijke rol in het proces van leren en inzicht. Zo bouwen de broeders op een zinnebeeldige wijze aan de tempel die zij samen vormen. Symbolen kunnen helpen bij het verkrijgen van inzicht, inzicht in U zelf en in de wereld om U heen.

Voelt U zich aangesproken en wekt het Uw belangstelling, neemt U dan contact met ons op.

.