Welkom

Minimaliseren

Vrijmetselaars ontmoeten elkaar in de loge en wisselen van gedachten over allerlei onderwerpen. Zij toetsen hun eigen mening en gedachten aan die van andere vrijmetselaren, die soms zeer uiteenlopende standpunten en overtuigingen hebben.

Vrijmetselaren proberen op te zoeken wat mensen en volken vereent - en trachten weg te nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt. Vrijmetselarij is een methode om mensen te stimuleren bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de methode is dat wel: er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen.

Originele constitutiebrief van de
Achtbare Loge Wending.

De Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie. Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is permanent aan zichzelf te bouwen, zijn "ruwe steen" te bewerken, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen.

Het opdoen van wijsheid en ervaring is geen eindbestemming, maar een voortdurend proces. Circa zesduizend Nederlandse vrijmetselaren hopen op deze wijze bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van onze samenleving. Niet altijd naar buiten gericht, maar indirect door zelfontplooiing daardoor het bewuster dragen van verantwoordelijkheid.