Text/HTML

Minimaliseren


 

 

Text/HTML

Minimaliseren
Open Loge
"Een op traditionele en Rituele wijze geopende en later te sluiten samenkomst van van een Loge van vrijmetselaren, waarin rituele arbeid van de 1ste , 2de of de 3de graad wordt verrricht. In deze betekenis is de open Loge duidelijk onderscheiden van de comparitie. De term gaat terug op het oude gebruik dat het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst niet toegankelijk was voor niet leden van de Loge. Eerst wanneer dat was afgehandeld, was de Loge 'open' voor 'visiteuren'. (=bezoekers [red.])"

Op deze manier wordt het begrip open Loge omschreven in het "Lexicon voor de Vrijmetselaar" een door de Maconnieke uigeverij "Ritus en Tempelbouw" uitgegeven lexicon door E. Beekes, één van de illustere voormalige leden van onze Loge.


Broeders van Loge Wending met hun gasten (visiteuren zoals wij hen noemen) na afloop van een Open Loge.

In de praktijk laat de beleving van een Open Loge zich niet makkelijk beschrijven. Het is een plechtige en voor vrijwel alle vrijmetselaren zeer indrukwekkende gebeurtenis die, afhankelijk van de persoon, een meer rationeel, meditatief of spiritueel aspect naar boven doet komen. We noemen het gebeuren in de Open Loge ritueel omdat er op een vastgelegde manier handelingen, teksten en symbolen gehanteerd worden. Bij iedere individuele deelnemer kan dat een ervaring met een andere intensiteit en kwaliteit teweeg brengen. Over één ding is men het na afloop vrijwel altijd eens; het is een zeer positief gewaardeerde ervaring.
Na Afloop van een Open Loge wordt meestal gezamenlijk gegeten; het zogenaamde Broedermaal.


© Loge Wending; Amsterdam, september 2006

Footer

Minimaliseren