Text/HTML

Minimaliseren


 

 

Text/HTML

Minimaliseren
Comparitie.
"Dit woord is afgeleid van het Franse 'comparution'. Voor de verdere verklaring zie: compareren. De comparitie is een gewone, maar wel in maçonnieke stijl gehouden vergadering van de leden van een loge, waarin geen rituele werkzaamheden worden verricht. De comparitie is hierdoor duidelijk onderscheiden van de bijeenkomsten in Open Loge. De comparitie leent zich het best voor het afdoen van huishoudelijke zaken, het houden van verkiezingen en het opleveren van bouwstukken en de daarop volgende gedachtenwisseling. Opening en sluiting van de cornparitie kan in maçonnieke stijl geschieden, onder toepassing van een eenvoudig ritueel, het zgn. klein ritueel, maar men dient te vermijden dat hierbij gebruiken uit de Open Loge worden overgenomen.

Op deze manier wordt het begrip 'comparitie' omschreven in het "Lexicon voor de Vrijmetselaar", een door de Maconnieke uigeverij "Ritus en Tempelbouw" uitgegeven lexicon door E. Beekes, één van de illustere voormalige leden van onze Loge.


Het is niet gebruikelijk om tijdens comparities foto's te maken. Deze foto, genomen tijdens een 'gewone' comparitie in onze Loge, geeft evenwel een idee van hoe het er aan toe gaat.

De bovenstaande officiele 'lexicon-definitie' onthult iets van de aard van een comparitie. Een comparitie verschilt echter qua sfeer per Loge, maar ook binnen een Loge is er per avond een eigen sfeer. Meestal bestaat de avond uit het houden van een zogenaamd bouwstuk, zeg maar een lezing, over een onderwerp dat in principe over alles kan gaan, maar meestal toch in verband gebracht wordt met maçonnieke waarden, rituelen of symbolen. Even goed komen hiervoor vrijwel alle mogelijke onderwerpen in aanmerking omdat de vrijmetselaarsgedachte in feite toegepast kan worden op alles wat met ons leven en onze maatschappij te maken heeft.

De avond wordt vervolgens afgesloten met een gedachtenwisseling over het besproken onderwerp en daarna een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.


© Loge Wending; Amsterdam, mei 2006

Footer

Minimaliseren