ANBI

Deze pagina bevat de gegevens voor de ANBI-status van de loge
RSIN-nummer: 003969800
KvK-nummer: 40624475

Doelstelling, Beleidsplan en Financiële verantwoording
De Loge stelt zich ten doel de beoefening van de vrijmetselarij, met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage

Samenstelling van het dagelijks bestuur
Voorzitter:   J.J. Haisma
Secretaris:   M. Naastepad
Penningmr: K. Janssen