Wie zijn wij

Loge West-Friesland bestaat sinds 1858. De Loge is een mannenloge. De vrijmetselaars van Loge West-Friesland komen wekelijks bij elkaar in het historische pand aan de Binnenluiendijk 2. In hetzelfde pand zijn ook de bijeenkomsten van Loge Ariana voor vrouwen en Loge De Eenhoorn.

Vrijmetselaren spreken elkaar aan als 'Broeder' (dat went heel gauw) en gaan op respectvolle wijze met elkaar om. De Loge is geen geheim genootschap, maar wel bestaat de afspraak dat alles wat wordt besproken binnenskamers blijft.

De vrijmetselarij is een spiritueel, niet-religieus genootschap, waar geregeld diepergaande gesprekken worden gevoerd. Vrijmetselaren zijn met name geïnteresseerd in levensvragen. Zij oefenen zich in een bewuste levenshouding, die eigentijds is maar met een eeuwenlange traditie. Een levenshouding waar zingeving en verdieping belangrijke waarden zijn. En waar respect voor de medemens hoog in het vaandel staat. Uitgangspunt voor elke vrijmetselaar is om een beter mens te willen worden door zichzelf beter te leren kennen.

Tijdens een bijeenkomst houdt een van de vrijmetselaren een ‘bouwstuk’. Dit is een voordracht, waarover de andere vrijmetselaren hun mening kunnen geven. Dit gebeurt niet via een discussie waarbij leden proberen gelijk te krijgen, maar door de verschillende standpunten naast elkaar te leggen. Er is dan ook geen ‘slotconclusie.’ Zo’n bijeenkomst wordt besloten met een informeel samenzijn.

Daarnaast zijn wij ook een Broederschap en een Inwijdingsgenootschap. Men wordt pas lid na zo’n Inwijding. Zie de Inwijding als een opname in de broederschap.

Ongeveer eens in de maand houdt de Loge een ‘rituele bijeenkomst.’ Dit is een avond met feestelijk karakter. De Loge kent verschillende rituelen. Die kunnen als thema hebben: de Inwijding van een nieuw lid of de bevordering van een vrijmetselaar naar een volgende graad. Ook het einde van het werkjaar of de opening van het nieuwe werkjaar is reden voor een bijzonder ritueel.

De beleving van een ritueel is heel persoonlijk; je kunt dat eigenlijk pas doorvoelen als je het meegemaakt hebt.

Om lid te kunnen worden doorloopt u een aanmeldingsprocedure. Er wordt aan beide kanten, zowel vanuit de Loge als vanuit de geïnteresseerde, gekeken of de Loge passend is.                  

Het deelnemen aan een aantal voorlichtingsavonden helpt daarbij.

Voor een verdere kennismaking verwijzen we graag naar de brochure en meer informatie op de website van de Orde in Den Haag:

https://www.vrijmetselarij.nl/Portals/0/OpenContent/Files/12149/Ordebrochure-2016-versie-december-vrijmetselarij.pdf